Gold in Wales; soil geochemistry as an exploration tool – MRes Scholarship

  

Gold in Wales; soil geochemistry as an exploration tool

University of South Wales

 

Project ID: 21736

Application Deadline: 1st March 2020

 

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

 

Here is an exciting opportunity to study new methods of geological data analysis and visualisation which could lead to entirely new approaches for the mineral exploration strategy within the Dolgellau Gold Belt, Wales.

The selected candidate will apply their geological and geochemical skills and ambition to a new exploration data set, which will be used to evaluate the spatial distribution and significance of the geochemical anomalies in terms of potential exploration models and targets. The training and research will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of ore genesis research.

 

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government.

 

In this project we will apply world-leading geostatistical and visualisation methods to the significant ~2000 sample, multi-variate geochemical dataset available for the Dolgellau Gold Belt.  The data will be considered in light of the known geology of the target area, new exploration data sets and compared with modern models for gold mineralisation in similar geological terrains. Data will be used to evaluate the spatial distribution and significance of the geochemical anomalies in terms of potential exploration models and targets.  The project is backed by Alba Mineral Resources (Gold Mines of Wales Ltd) who are actively undertaking mineral exploration of the Dolgellau Gold belt with the express aim of discovering new sources of Welsh Gold.

 

Programme of research:

The student will be based at the University of South Wales and will initially work in collaboration with the supervisory team at USW and the Partner Advisor at Alba Mineral Resources. Following the successful recruitment of a suitably qualified graduate (BSc Geology) the project team will participate in an induction and familiarisation exercise in the exploration area, gaining an appreciation of the regional setting, company ethos and expectations.

An understanding of the regional geochemical soil sampling campaign will be gained allowing the student and supervision team to have a clear understanding of the strengths and any limitations of the available dataset. Statistical and data analysis and visualisation packages will be agreed upon and the candidate will be provided with training in the agreed methodology. Alba Mineral Resources will provide the soil geochemical dataset along with additional data accrued throughout the study, including drillhole data.

A thorough review of existing relevant literature covering the regional geology, mining history, gold mineralisation models and geochemical exploration will be carried out. Data analysis and visualisation will be carried out. The geochemical dataset will be integrated with other outputs arising from ongoing exploration carried out by Alba Mineral Resources.

The candidate will then complete their MRes and research outputs with the express aim of developing an exploration model that can be applied to the greater Dolgellau Gold Belt under licence to Alba Mineral Resources. Joint progress and review meetings will be held between the candidate, supervisory team and the company on a monthly basis.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st April 2020.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

Have a degree (2i or higher) in an appropriate Geology / Geoscience discipline

  • Possess a reasonable understanding of Geology and Ore Genesis theories
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop statistical techniques
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in  field environments

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Duncan Pirrie, Associate Professor of Geology

(duncan.pirrie@decymru.ac.uk).

 

Rhagor o wybodaeth:

https://www.albamineralresources.com

Application Process:

 

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Duncan Pirrie, Associate Professor of Geology

(duncan.pirrie@southwales.ac.uk).

 

Further information at:

https://www.albamineralresources.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 1st Mawrth 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 1st March 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.