Advance laser cutting system for electrical steel sheets

Advance laser cutting system for electrical steel sheets: PDC / USW MAXI 21425

   

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.

Globally, high power lasers are driving radical changes in manufacturing and new applications are being discovered every year. Here is an exciting opportunity to study novel laser technology which could lead to entirely new approaches in material processing.

The selected candidate will apply their analytical skills and ambition to develop an advanced laser cutting system for electrical steel sheets. This PhD project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of Photonics research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on advanced laser cutting system design. This will help to increase the applications of electrical steels in high efficient motors, generators and transformers and therefore will help to increase energy efficiency. The method developed in this project for processing multiple electrical steels are expected to be useful for processing other metal sheets.

The project will be a collaboration between Cogent Power (part of Tata Steel), a world-leading electrical steel manufacturer and the WORIC Centre at the University of South Wales. WORIC has delivered over 40 patents, many of which are supporting a number of commercial products. Working within the WORIC team, the student will gain real insight into commercially significant photonic concepts.

Programme of research:

Disruptive efficiency improvements of electrical motors, generators and transformers are critical in our realisation of an electric and low carbon future. These performance enhancements can only be achieved by developing new electrical materials and processes for which lasers / photonics are seen as critical. This research project will investigate how lasers can be used in an effective way to deliver programmable cutting in sheet steel of differing composition at the right yield and cost. This is a challenging project linking heavy industry processes to the recent and latest innovations in lasers and photonics.

Ysgoloriaeth ymchwil: Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau. Mae’r swydd ar gael o 1 Hydref 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

 • cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gydgyfeirio (manylion isod)* ar adeg cofrestru.
 • bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Ddwyrain Cymru * ar ôl
 • cwblhau’r ysgoloriaeth.
 • bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.
 • eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Ddwyrain Cymru ardal yn cwmpasu: Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Cymwysterau a phrofiad: Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

 • Have a good first degree (2i or higher) in Optics/Optical Engineering, Optoelectronics, Physics, or Electronics Engineering (or similar) with high level of optical content;
 • Have some exposure to or knowledge of optical system design, electronic, mechanical design and electrical steels would be a distinct advantage
 • Have computer literacy and familiarity with one or more of COMSOL, Zemax, Matlab, Labview and Solidwork are desirable.
 • Be organized with excellent communication skills
 • Possess a reasonable understanding of Physics, Optics or electronics
 • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop Optical system simulation, design and implementation techniques
 • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
 • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
 • Be willing to travel and work in industrial settings

Y Broses Ymgeisio: I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i: Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â: Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578 Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Prof Nigel J Copner (nigel.copner@southwales.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Mercher 28 Awst 2019

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.