Developing a Community Model of Effective Offender Rehabilitation: Reducing Harm and Reoffending (PhD Studentship)

         ESF Logo  

Developing a Community Model of Effective Offender Rehabilitation: Reducing Harm and Reoffending

PDC / USW MAXI 21730

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.

Here is an exciting opportunity to conduct an action research project which will both contribute to the development of a new community model of rehabilitation and evaluate the resulting process and outcomes.

The selected candidate will apply their social science skills and ambition to ensure that those who have offended and who live in a specific geographical area have access to the ‘right’ interventions and effective ways of working to maximise the likelihood of successful, sustained rehabilitation so improving both their life chances and those of their families and thereby improving the communities in which they live. This action research, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of criminology and community research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Centre for Criminology, faculty of Business and Society at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The PhD will be associated with Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS) and other strategic partners. The project will focus on reducing offending so improving the pro-social life chances for those who have offended and their families and, with support from partner agencies, increasing community safety and building community cohesion in a disadvantaged community in East Wales.

The project is backed by Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS) which supervises and rehabilitates convicted people who are sentenced to either imprisonment or supervision in the community.

Programme of research:

This is an action research project which aims to support the partner agency to develop and improve community based interventions and ways of working with offenders and their families which enrich both individual lives and community cohesion. The project will also focus on the way in which partnership development enhances the work. The core aims are to:

 1. 1. Initiate/create an evidence led approach into the design and implementation of the community based model of working with offenders by
 2. a. Summarising relevant pre-existing evidence
 3. b. Collecting data relevant to the development of new interventions/ways of working
 4. 2. Monitor the development and implementation of the project as it progresses and to feed back findings to the HMPPS team and management committee so as to facilitate improvement. Here there will be particular attention paid to the extent to which partnership working is facilitating the work and how this might be improved. This will be achieved by
 5. a. Collection of base-line data concerning present: ways of working; support being offered within the community; and partnership working.
 6. b. Collection of data 6 and 12 months later to understand how things have changed and what might be necessary to improve the project.
 7. c. Data from 3 below will also be used to suggest improvements to implementation.
 8. 3. Evaluate the impact of the early stages of implementation of the project in terms of the effects on individuals, their families and the community. This will be achieved by:
 9. a. collection of base-line data on a sample of men who have offended, their family members and the community so as to permit an evaluation of all aspects of the project.
 10. b. Collection of data 6 and 12 months later to measure distance travelled.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Hydref 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

 • cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.
 • bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl
 • cwblhau’r ysgoloriaeth.
 • bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu
 • yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.
 • eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu: Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

 • Have a degree (2i or higher) in an appropriate social science discipline.
 • Possess a reasonable understanding of the criminal justice system.
 • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop a range of research techniques, with particular focus on qualitative research skills
 • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills allowing the candidate to work effectively with and be accepted by a diverse group of people ranging from vulnerable client groups to senior management personnel in a range of different agencies and organisations.
 • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings to academic, policy/practice and community audiences.
 • Be willing to work intensively in a close knit disadvantaged community.

Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn gwybodaeth, ewch i: ysgoloriaethau a ariennir yn benodol:

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â: Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Prifathro Kate Williams kate.williams19@southwales.ac.uk; ffon: 01443 654195.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 18 Awst 2019

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau) Dydd Mawrth 27 Awst 2019 (y dyddiad mwyaf tebygol yw 30 Awst).

Closing date for applications: midnight Sunday 18th August 2019 Interviews will be held w/c Tuesday August 27th 2019 (the most likely date is 30th August)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain