Y Rhwydwaith Alumni KESS 2

Cafodd Y Rhwydwaith Alumni ei lansio yn 2014 fel modd o gadw’r cysylltiadau a’r perthnasau gwerthfawr a sefydlwyd gan gyfranogwyr KESS yn ystod bywyd eu prosiectau KESS a KESS 2 unigol.

Mae’r rhwydwaith nid yn unig ar gyfer myfyrwyr sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen ond yn ogystal ar gyfer yr academyddion a’r partner gwmnïau sydd wedi bod ynghlwm. Mae’n caniatáu i’r rhai a fu’n rhan o KESS 2 gael y cyfle i rwydweithio, sydd â’r potensial i ysgogi gweithio cydweithredol pellach.

Bydd swyddogaeth y Rhywdwaith Alumni yn cael ei hymestyn yn ystod bywyd KESS 2, a bydd yn cynnig gwasanaethau mentora a chydweddu i’r aelodau. Os hoffech chi ddarganfod mwy, neu i ofyn am ymuno â’r rhwydwaith, cysylltwch

Beth mae ein Alumni yn ei ddweud?


Dr James Evans

Dr James Evans o Brifysgol Caerdydd, Cyn-fyfyriwr PhD KESS sydd wedi parhau i weithio â’i gwmni partner, Cultech Cyf ers cwblhau ei PhD:

“Mae KESS wedi fy ngalluogi i gwblhau PhD, cymryd cyrsiau ychwanegol er mwyn cynyddu fy nghyflogadwyedd a chysylltu â chyflogwr lleol yn ogystal sydd ar ôl hynny wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda nhw.  Gydag anawsterau cyflogadwyedd yn wynebu myfyrwyr ar hyn o bryd, roedd y cyfle hwn yn un gwerthfawr.”

 

 

 


Dr Diane Jones

Dr Diane Jones o Brifysgol Bangor, Cyn-fyfyrwraig PhD KESS a fu’n gweithio yng Nghanolfan Cae’r Gors yn ystod ei phrosiect PhD.  Symudodd Diane o’r Brifysgol ac mae’n gweithio yn awr o fewn yr awdurdod lleol:

“Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio fel Rheolwr Strategol i Gonsortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn ac mae gen i swydd ran-amser yn ogystal fel Tiwtor Iaith yn yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Roeddwn i’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl bod adref gyda’m plant am ychydig o flynyddoedd.  Roedd strwythur ysgoloriaeth KESS yn ddelfrydol i mi oherwydd ei fod yn cymysgu profiad gwaith gyda dysgu ac ymchwil”.

 

 


Dr Christian Dunn

Dr Christian Dunn o Brifysgol Bangor, Cyn-fyfyriwr PhD KESS a fu’n gweithio gydag Energy and Environment Business Services Cyf ac mae’n gweithio gyda’r Brifysgol fel darlithydd ac yn arolygu ei fyfyrwyr KESS ei hun yn awr.  Dywedodd Christian am y prosiect:

“Rydych chi’n cael y gorau o ddau fyd: y byd academaidd a diwydiant.  Mae Prifysgol Bangor yn cynnig digon o gefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer ei hysgolheigion KESS, ac felly yr ydych chi, mae’n debyg, yn dod oddi yno gyda mwy o sgiliau trosglwyddadwy ac yn fwy cyflogadwy na drwy ffyrdd eraill o gael PhD”.