Prosiect ymchwil dilyn gwenyn chwyldroadol yn cael ei gynnwys ar BBC Countryfile

BBC Countryfile

O’r chwith: Dr Paul Cross, Matt Baker a Jake Shearwood (BBC Countryfile, Awst 2018)

Ar ddydd Sul 26 Awst 2018, cafodd prosiect KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor sy’n ymchwilio i ddilyn gwenyn ei gynnwys ar raglen gyfoes BBC One, Countryfile. Siaradodd y goruchwyliwr academaidd, Dr Paul Cross ac ymgeisydd PhD, Jake Shearwood â Matt Baker am ymchwil a datblygu’r dechnoleg ar gyfer dilyn gwenyn gyda dyfeisiau electronig bach chwyldroadol, neu ‘bagiau cefn’, sy’n cael eu gludo ar wenyn unigol i fonitro eu symudiadau wrth iddynt gasglu paill.

Dywedodd Dr Paul Cross, “Fe wnaeth ein nodwedd Countryfile greu llawer o ddiddordeb ar-lein a chysylltwyd â ni gan gydweithwyr posibl ar gyfer ein prosiect dilyn cornet Asiaidd yn y dyfodol. Bydd cynhyrchu’r cysylltiadau hyn yn cyflymu ein heffaith ar gydwybod y cyhoedd ac yn cynyddu’r angen i ddeall sut mae ein gwenyn yn archwilio’r tirlun. ”

Mae’r prosiect PhD, sy’n cael ei gefnogi gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) â’r partner cwmni BIBBA, yn gydweithrediad diwydiannol gyda’r bwriad o ddarganfod mwy am symudiadau ac ymddygiad gwenyn. Bydd hyn yn ei dro yn chwarae rhan mewn diogelu gwenyn yn y dyfodol.

Gallwch wylio’r erthygl 6 munud ar ddechrau’r rhaglen Countryfile trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bhngt9 (1:45 – 6:14)

Cymerwch ran …

Diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymchwil ddiddorol hon? Mae swydd wag ysgoloriaeth KESS 2 PhD wedi’i ariannu’n llawn ar gael gyda’r prosiect, dilynwch y ddolen hon i ddarganfod mwy a chymhwyso! http://kess2.ac.uk/buk298/