Ydych chi’n ysgrifennu blog neu erthyglau fel rhan o’ch prosiect ymchwil KESS 2?

Mae llawer o gyfranogwyr yn ysgrifennu neu’n blogio yn ystod eu hymchwil MRes neu PhD, boed ar gyfer eu Prifysgol, ar gyfer llwyfannau megis The Conversation, neu wefannau annibynnol partneriaid cysylltiedig.

Rhowch wybod i ni os ydych yn ysgrifennu neu blogio!

✏️ Os ydych chi eisoes yn ysgrifennu, rhowch wybod i ni! Rydym bob amser yn awyddus am eich straeon ac mae gwefan KESS 2 yn llwyfan perffaith ar gyfer rhannu eich cynnwys. Os ydych eisoes wedi ysgrifennu erthygl blog a hoffech ehangu’ch cynulleidfa, gallwn ail-rannu* eich cynnwys ar wefan KESS 2 – Ebostiwch kess2@bangor.ac.uk

🤔 Os hoffech chi ysgrifennu ac nad oes gennych lwyfan i’w wneud, mae KESS 2 yma i chi. Cyflwynwch eich blogiau neu erthyglau i kess2@bangor.ac.uk a gallwn weithio gyda’n gilydd i rannu’ch cynnwys ar wefan KESS 2.

Ebostiwch kess 2

Beth yw’r manteision:

  • Amlygiad a chyhoeddusrwydd ychwanegol ar gyfer eich prosiectau ymchwil ac i chi fel ymchwilydd proffesiynol
  • Hyblygrwydd i ysgrifennu erthyglau heb gyfyngiadau hyd gyda neu heb luniau, wrth eich dewis
  • Ymarfer da ar gyfer cyfathrebu’ch ymchwil drwy’r cyfryngau
  • Bydd KESS 2 yn rhannu’ch cyflwyniadau ar Twitter a Facebook!

*Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael caniatâd perthnasol gan eich partneriaid, os bydd angen, cyn cyflwyno erthygl.


Erthyglau diweddar gan gyfranogion:

(English) Exercise can fast-track your workplace well-being – here’s how

Why foraging for free is food for the soul