Galwad KESS 2 : Prifysgol Bangor

Rydym nawr yn derbyn cynigion prosiect yn ddi-bapur ar-lein trwy SkillsForge, dilynwch y canllawiau isod i gychwyn eich cais. Dim ond cynigion prosiect cyflawn (Cynnig Prosiect + Manylion Cwmni) fydd yn mynd ymlaen i’w cymeradwyo.

mewngofnodi i SkillsForge
(DEFNYDDWYR PRESENNOL YN UNIG)

Defnyddwyr Newydd:

Cymorth Mewngofnodi:

Cliciwch y botwm isod i gofrestru a chyflwyno’ch ceisiadau KESS 2.

Yn y sgrin gofrestru, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis eich opsiwn statws fel Goruchwyliwr Cwmni neu Goruchwyliwr Academaidd.

Bydd angen i Oruchwylwyr Academaidd defnyddio eu e-bost Prifysgol i gofrestru.

Os na allwch chi gofrestru fel defnyddiwr newydd, efallai y bydd eich e-bost eisoes wedi’i gofrestru.

Cliciwch y botwm isod i ofyn am ailosodiad cyfrinair.

Os ydych chi’n cael trafferth i osod neu ailosod eich cyfrinair, cysylltwch â kesssf@bangor.ac.uk

mewngofnodi
(defnyddiwr newydd)

Bydd y dudalen yn agor mewn tab newydd.

cymorth mewngofnodi

Bydd y dudalen yn agor mewn tab newydd.

Nodiadau Cyfarwyddyd:

Cyflwyno’r cais (Goruchwyliwr Academaidd):

  • Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, gallwch weld cais presennol / creu ffurflen ‘Cynnig Prosiect’ newydd.
  • Byddwch chi’n gallu golygu / arbed y cynigion hyd nes y byddwch yn cadarnhau a’i chyflwyno.
  • Bydd angen i chi lenwi’n llwyr a llofnodi’r ffurflen cyn ei gadarnhau a’i chyflwyno.

Cyflwyno’r cais (Goruchwyliwr Cwmni):

  • Dylai’r cyswllt a enwebwyd ar gyfer y Cwmni ymuno fel ‘Goruchwyliwr Cwmni’.
  • Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, gallwch weld manylion cwmni presennol / creu ffurflen ‘Manylion Cwmni’ newydd.
  • Byddwch yn gallu olygu / arbed manylion y cwmni hyd nes y byddwch yn cadarnhau a’i chyflwyno.
  • Bydd angen i chi lenwi’n llwyr a llofnodi’r ffurflen cyn ei gadarnhau a’i chyflwyno.

Ymholiadau a Help:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses gyflwyno neu os oes angen unrhyw help arnoch, anfonwch e-bost at: kesssf@bangor.ac.uk