Astudiaethau Achos: Cemeg

Troi nwyon gwastraff yn gynnyrch adnewyddadwy

Rhiannon Chalmers-Brown

Mae Rhiannon Chalmers-Brown wedi dychwelyd i astudio ar gyfer ei Doethuriaeth ym Mhrifysgol De Cymru, ar ôl cael BSc mewn Cemeg yn y coleg hwnnw. Cafodd ei hannog gan ei goruchwyliwr ymchwil, Richard Dinsdale, i wneud cais am yr ysgoloriaeth KESS 2, gan fod ganddi ddiddordeb brwd mewn ynni adnewyddadwy a’r sector amgylcheddol yn gyffredinol…. Darllen mwy »

Datblygu system newydd o roi pro-gyffur quinon ar gyfer canser (Cyflwyniad)

(English) The chemotherapy agents which are in current use are highly toxic compounds and are also non selective meaning that in effect the patient is being medically “poisoned” in the hope that the cancer will die first. Prodrug technology allows for the selective deployment of highly toxic drugs into cancer cells, whilst healthy cells are left relatively unaffected.

Darllen mwy »