Astudiaethau Achos: amgylchedd

Gwyddonwyr Cymru yn helpu i gadw ein bwyd yn iach, yn ddiogel ac yn gynaliadwy

Kirstie Goggin

Mae llawer o’r bwyd yn y DU yn dod drwy gadwyni cyflenwi sy’n aml yn gymhleth ac yn cynnwys nifer o gynhyrchwyr a phroseswyr o bedwar ban byd. Yn anffodus, gall hyn arwain at arferion anghyfreithlon a/neu anfoesol oherwydd gall rhai cynhwysion gael eu halogi gan ddifwynwyr neu eu caffael o ffynonellau annymunol. Mae enghreifftiau… Darllen mwy »

Troi nwyon gwastraff yn gynnyrch adnewyddadwy

Rhiannon Chalmers-Brown

Mae Rhiannon Chalmers-Brown wedi dychwelyd i astudio ar gyfer ei Doethuriaeth ym Mhrifysgol De Cymru, ar ôl cael BSc mewn Cemeg yn y coleg hwnnw. Cafodd ei hannog gan ei goruchwyliwr ymchwil, Richard Dinsdale, i wneud cais am yr ysgoloriaeth KESS 2, gan fod ganddi ddiddordeb brwd mewn ynni adnewyddadwy a’r sector amgylcheddol yn gyffredinol…. Darllen mwy »

Strwythurau amddiffyn artiffisial fel cynefinoedd ar gyfer glannau creigiog naturiol: yn rhoi help llaw i fyd natur (Cyflwyniad)

(English) The UK’s Marine Policy Statement advises that in addition to avoiding harm to the environment, marine developments should also include “beneficial features” for marine wildlife. However, much remains unknown about the potential for manmade structures to deliver ecological benefits and surrogate for natural rocky shore habitat. Our research investigates the role of coastal defences in providing substrate for marine plants and animals to colonise. It also explores the potential to manipulate structures in order to achieve more beneficial outcomes from coastal defence developments.

Darllen mwy »

Rôl gwaddodion mewn aberoedd fel cronfa ar gyfer micro-organebau pathogenig (Cyflwyniad)

(English) Anthropogenic activity resulting from agriculture, storm water discharge and sewage treatment has a significant impact upon the transport of human microbial pathogens from catchment to coast. As the global climate changes and storm and flood events become more frequent, it is imperative that we understand how the increased flow of microbial pathogens from land to sea will affect human health and the environment.

Darllen mwy »

Effeithiolrwydd cynnyrch goroesi Reflexcell i warchod pobl mewn amgylcheddau eithafol / Goblygiadau cynnyrch Reflexcell o ran iechyd pobl (Safbwynt Academaidd)

In the short term this research has helped Blizzard to understand how their products compare to other widely used products, like polythene survival bags. The research project has given the company some empirical evidence and some real numbers to help support their assertion that their product competes well against the best on the market.

In the long term, we are hoping that the emergency and armed services will look to adopt these products, so enabling them to better care for cold casualties in the field as a result of this research.
Positives for the school and other students

Darllen mwy »