Astudiaethau Achos: iechyd

Ymchwil a datblygu yn ystod pandemig byd-eang

Yn ddiweddar, gofynnodd KESS 2 i gyfranogwyr sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu prosiectau ymchwil. Dyma’r ymchwilydd ôl-raddedig Simon Johns, a’i bartner cwmni Gwylan, yn rhannu eu profiadau o barhau â’u Ymchwil a Datblygu a ariennir gan KESS 2 yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Safbwynt Myfyriwr: Simon Johns, Prifysgol Caerdydd Rydw i’n… Darllen mwy »

Profiad yn hwyr yn ei yrfa i fyfyriwr ymchwil

ANDREW ROGERS PROFIAD YN HWYR YN EI YRFA I FYFYRIWR YMCHWIL Cymerais y llwybr hir i gychwyn ar fy ymchwil ar gyfer PhD.  Dechreuodd y siwrnai drwy weithio am bum mlynedd ar hugain mewn Iechyd Cyhoeddus; symud i’r sector preifat fel ymgynghorydd busnes; ambell i daith i weithio gyda Sefydliad Iechyd a Byd neu’r Cenhedloedd… Darllen mwy »

Asesu cydymffurfiad hylendid dwylo a diwylliant diogelwch bwyd mewn gweithgynhyrchu bwyd

EMMA SAMUEL SAFBWYNT MYFYRIWR Mae’n ddyletswydd ar fusnesau bwyd i sicrhau bod y bwyd maen nhw’n ei baratoi i bobl ei fwyta yn ddiogel. Un o’r ffyrdd symlaf a mwyaf effeithiol o gyflawni hyn yw trwy gynnal arferion hylendid dwylo rhagorol wrth gynhyrchu bwyd. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos, am lu o resymau, bod… Darllen mwy »

Gwyddonwyr Cymru yn helpu i gadw ein bwyd yn iach, yn ddiogel ac yn gynaliadwy

Kirstie Goggin in the lab

Mae llawer o’r bwyd yn y DU yn dod drwy gadwyni cyflenwi sy’n aml yn gymhleth ac yn cynnwys nifer o gynhyrchwyr a phroseswyr o bedwar ban byd. Yn anffodus, gall hyn arwain at arferion anghyfreithlon a/neu anfoesol oherwydd gall rhai cynhwysion gael eu halogi gan ddifwynwyr neu eu caffael o ffynonellau annymunol. Mae enghreifftiau… Darllen mwy »

(English) Enhancing technology to improve patient care

Huntleigh Healthcare

Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg. Peripheral Arterial Disease (PAD) is the less well-known branch of cardiovascular disease which relates to the narrowing or obstruction of the arteries in the legs. Previous research has shown that individuals with PAD have a three-to-six-fold increased risk of cardiovascular death compared to those who don’t have it. The main… Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Myfyriwr)

(English) As part of my postgraduate skills development award I have been able to attend and give an oral presentation in a symposium with both my supervisors, Prof. Pauline Horne and Dr. Mihela Erjavec at the British Psychological Societies 3-day Cognitive and Development conference at Reading University. This was a great experience and excellent opportunity to disseminate my research.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach a Gweithgareddau Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Cyflwyniad)

(English) My project is in collaboration with Food Dudes Health Ltd, who already have an award winning Healthy Eating Intervention and are now keen to develop a physical activity intervention to tackle the ongoing issue of obesity.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Cyflwyniad)

Myfyriwr: Catherine Sharp Cwmni: Food Dudes Health Ltd (SR) Goruchwyliwr Academaidd: Dr Pauline Horne a Dr Mihela Erjavec

Rôl gwaddodion mewn aberoedd fel cronfa ar gyfer micro-organebau pathogenig (Cyflwyniad)

(English) Anthropogenic activity resulting from agriculture, storm water discharge and sewage treatment has a significant impact upon the transport of human microbial pathogens from catchment to coast. As the global climate changes and storm and flood events become more frequent, it is imperative that we understand how the increased flow of microbial pathogens from land to sea will affect human health and the environment.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Academaidd)

(English) The KESS project was a development of an early year’s nursery intervention for children to learn to eat fruits and vegetables; it was undertaken in co-operation with our company partner Food Dudes. Food Dudes have award winning programmes proven to work with children who are in primary schools, however because we know that eating habits are established early on, we know that we should intervene as early as possible.

The KESS project was to develop an intervention for children who were about 2-3 years old and then pilot it in nurseries in the area. To my knowledge this is the only project of its kind that has successfully completed the research and immediately translated the results by the company into a commercially viable product, therefore an intervention that can be administered in nurseries nationwide.

Darllen mwy »