Categori: KESS 2

Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan – PhD Scholarship

   Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan  PDC / USW MAXI 21877    PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.  This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.  Here is an exciting opportunity to study a novel methodology to design and develop a novel electric machine using new magnetic materials which could lead… Darllen mwy »

Gwybodaeth am Fygythiadau yn y Sector Rheilffyrdd- MRes Scholarship

   Gwybodaeth am Fygythiadau yn y Sector Rheilffyrdd PDC / USW MINI 21445 MRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Here is an exciting opportunity to study a system and its associated technology which could lead to entirely new… Darllen mwy »

Datblygu damcaniaeth newid ar gyfer rhaglen gymhleth; fframwaith systematig ar gyfer sicrhau fod deilliannau yn cael eu cyflawni mewn Hwb Lles ar gyfer Dyffryn Nantlle. – MRes Scholarship

Developing a theory of change for a complex programme; a systematic framework for ensuring delivery of outcomes in a new Wellbeing Hub for the Nantlle Valley. School of Health Sciences, Bangor University. Project ID: BUK2200 Annual Stipend: £11,472 tax free, paid over 12 months (April 2020 – March 2021). Each KESS study also includes a… Darllen mwy »

Datblygu sgwrs am adnabod anghenion cymunedol i gynnwys llesiant drwy ymyraethau Presgripsiwn Cymdeithasol.- MRes Scholarship

Datblygu sgwrs am adnabod anghenion cymunedol i gynnwys llesiant drwy ymyraethau Presgripsiwn Cymdeithasol. Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor Rhif Adnabod y Prosiect: BUK2201 Tâl blynyddol: £11,472 yn rhydd o dreth, wedi ei dalu dros 12 mis. Mae pob astudiaeth KESS hefyd yn cynnwys Gwobr Datblygiad Sgiliau Ôl-raddedig a lwfans hael ar gyfer teithio ac offer…. Darllen mwy »

Aur yng Nghymru; geocemeg mewn pridd fel offeryn archwilio – MRes Scholarship

   PDC / USW MINI 21736  Project Title: Gold in Wales; soil geochemistry as an exploration tool  Aur yng Nghymru; geocemeg mewn pridd fel offeryn archwilio  MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.  This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.  Here is an exciting opportunity to study new methods of geological data analysis… Darllen mwy »

Strategies to reach zero carbon sheep and beef production on Welsh farms – PhD Studentship

   Strategies to reach zero carbon sheep and beef production on Welsh farms School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUKE030 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: January 31st. 2020. Applications are invited for a three-year research PhD studentship that focuses on strategies to reach zero carbon beef and sheep production in Wales. The studentship… Darllen mwy »

Meeting environmental targets while maintaining profitability for the sheep and beef sectors in Wales – PhD Studentship

  Meeting environmental targets while maintaining profitability for the sheep and beef sectors in Wales School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUK2E032 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: January 31st. 2020. Applications are invited for a three-year research PhD studentship in developing integrated environmental and economic guidance for livestock farmers. The studentship is funded… Darllen mwy »

Strategies for meeting targets for ammonia emissions and nitrate leaching reduction for Welsh beef and sheep farms- PhD Studentship

   Strategies for meeting targets for ammonia emissions and nitrate leaching reduction for Welsh beef and sheep farms School of Natural Sciences, Bangor University  Project ID: BUKE031 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: January 31st. 2020. Applications are invited for a three-year research PhD studentship that focuses on strategies for reducing ammonia emissions and nitrate leaching… Darllen mwy »

Determining the potential for precision grazing to improve the resilience of livestock production systems- PhD Studentship

   Determining the potential for precision grazing to improve the resilience of livestock production systems School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUK2E017 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: January 31st. 2020. Applications are invited for a three-year research PhD studentship in improving the economic and environmental performance of pasture-based livestock production systems through better… Darllen mwy »

Dadansoddiad techno-economaidd o Ffermydd Gwres Solar: Hydrogen, Dŵr neu Drydan?- MRes Scholarship

Dadansoddiad techno-economaidd o Ffermydd Gwres Solar: Hydrogen, Dŵr neu Drydan? USW MINI 21728 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Here is an exciting opportunity to study the application of solar heat farms (based on arrays of solar thermal… Darllen mwy »