Categori: Newyddion

Ymchwil i Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd

   Prifysgol Aberystwyth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ID y Prosiect: AUE10002 Tâl blynyddol: £14,483 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 31ain Hydref 2019 Mae adennill a storio gwres geothermol enthalpi isel mewn pyllau glo gwag a gorlifedig yn faes sydd o ddiddordeb cynyddol wrth inni symud tuag at systemau ynni a gwresogi wedi’u datgarboneiddio mewn… Darllen mwy »

Gwobrau KESS 2 – 2019 : Cystadleuaeth ‘Traethawd Tri Munud’

Cystadleuaeth ‘Traethawd Tri Munud’ Rhowch eich prosiect yn y golwg! Eleni, bydd Digwyddiad Blynyddol KESS 2 yn Canolfan y Celtic Manor gyda’r nos ar 10 Medi, 2019 o 7.00pm tan hwyr. Rydym yn eich gwahodd chi i ganol y llwyfan unwaith eto i gyflwyno Traethawd Tri Munud (3MT) byw am y cyfle i ennill tlws… Darllen mwy »

Digwyddiad Cysylltu’r Cenedlaethau- Dathlu a Dysgu 11/4/19

Yn dilyn llwyddiant cyfresi fel “Hen Blant Bach” a “The Toddlers that took on dementia” mae Dr Catrin Hedd Jones a Mirain Llwyd Roberts, myfyrwraig ôl- radd ymchwil yn cydweithio a Chyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin I wahodd ymarferwyr i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i rannu ymarfer da ar draws y DU. Mae tair ymchwil… Darllen mwy »

(English) E-cigarettes are good or bad depending on the study – so what’s the truth?

e-cigarettes

Erthygl Saesneg gan Sarah Mitchell, Ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Abertawe sydd yn cael ei hail gyhoeddi o’r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

(English) Bringing bivalve aquaculture out of its shell: Samantha Andrews from The Fish Site reports on the work of KESS 2 researcher Andy van der Schatte Olivier

The Fish Site

Dyma erthygl Saesneg, wedi ei ysgrifennu gan Samantha Andrews ar 10 Ionawr 2019, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar wefan The Fish Site . Mae’n adroddiad ar brosiect ymchwil ymgeisiwr PhD KESS 2 Andy van der Schatte Olivier (Prifysgol Bangor). Cafwyd yr erthygl ei ail-gyhoeddi yma gyda caniatad llawn oddiwrth The Fish Site. Gellir ddarllen yr erthygl wreiddiol yma…. Darllen mwy »

Ymchwil IBERS ar reolaeth gynaliadwy o nematodau gastroberfeddol yn ymddangos ar Ffermio S4C

IBERS

Ar ddydd Llun, 28 Ionawr 2018, cafodd prosiect KESS 2 Prifysgol Aberystwyth sy’n ymchwilio i reolaeth gynaliadwy o nematodau gastroberfeddol mewn defaid ei weld ar raglen cylchgrawn ffermio a chefn gwlad S4C, Ffermio. Bu’r goruchwyliwr academaidd, Dr Rhys Aled Jones ac ymgeisydd PhD, Eiry Williams, yn siarad â Alun Elidir ynghylch y bygythiad o wrthdrawiad… Darllen mwy »

(English) Exercise can fast-track your workplace well-being – here’s how

Exercise

Dyma erthygl yn Saesneg gan Rhi Willmot, Ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Bangor sydd yn cael ei hail gyhoeddi o’r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.