Categori: Newyddion

Prosiect arloesol Iachau Clwyfau Diabetig wedi ei ariannu gan KESS 2 yn ymddangos ar Newyddion y BBC ag ar wefan diabetes blaenllaw y DU/UE.

Mae prosiect PhD a ariennir gan KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gydnabod fel bod yn ‘arloesol’ wrth gael ei chynnwys mewn erthyglau ar wefan newyddion y BBC ac ar Diabetes.co.uk, y gymuned ar-lein fwyaf ar gyfer diabetes yn Ewrop. Wrth elwa o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy KESS 2, mae’r prosiect ymchwil… Darllen mwy »

Lansiad KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor gan Mark Drakeford AM

Lansiwyd Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS 2), prosiect £36m a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru, yn swyddogol ym Mhrifysgol Bangor gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AM ar 26 Gorffennaf, 2016.