Categori: Ysgoloriaethau Ar Gael

Defnyddio technegau golwg peirianyddol a dysgu dwfn newydd i fonitro lles pysgod sy’n cael eu dyframaethu – Ysgoloriaeth MRes

   Defnyddio technegau golwg peirianyddol a dysgu dwfn newydd i fonitro lles pysgod sy’n cael eu dyframaethu Prifysgol Abertawe: Biowyddorau (Dyframaethu) Cyflog Blynyddol: £11,937 Dyddiad Cau Cais: 28 Chwefror 2022 Dyddiad cychwyn: Ebrill 2022 Am y Prosiect Bydd y prosiect hwn yn defnyddio technegau golwg peirianyddol a dysgu dwfn newydd a ddatblygwyd gan y noddwr masnachol (VisiFish) i… Darllen mwy »

Datblygu (nano) ddeunyddiau ecogyfeillgar ar gyfer caenau arwynebau amrywiol – Ysgoloriaeth MRes

   Datblygu (nano) ddeunyddiau ecogyfeillgar ar gyfer caenau arwynebau amrywiol Prifysgol Abertawe: Arloesi Ym Maes Ynni Cyflog Blynyddol: £11,937 Dyddiad Cau Cais: 25 Chwefror 2022 Dyddiad cychwyn: Ebrill 2022 Am y Prosiect Mae’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn gweithio ar nanoddeunyddiau gwyrdd er mwyn cynnig dewisiadau amgen yn lle deunyddiau dwrglos drud sy’n niweidiol… Darllen mwy »

Biosynhwyrydd electrocemegol ar gyfer synhwyro methyl-isoborneol (MIB) mewn dŵr – Ysgoloriaeth MRes

   Biosynhwyrydd electrocemegol ar gyfer synhwyro methyl-isoborneol (MIB) mewn dŵr Prifysgol Abertawe: Peirianneg Gemegol Cyflog Blynyddol: £11,937 Dyddiad Cau Cais: 25 Chwefror 2022 Dyddiad cychwyn: Ebrill 2022 Am y Prosiect Mae methyl-ioborneol (MIB) yn gyfansoddyn naturiol a ryddheir mewn dŵr pan fydd algâu’n marw.Os bydd yn bodoli mewn dŵr yfed, bydd cwsmeriaid yn cwyno a… Darllen mwy »

Arferion gwylio cynnwys Cymraeg yn yr oes ddigidol – Ysgoloriaeth MRes

  Arferion gwylio cynnwys Cymraeg yn yr oes ddigidol   Prifysgol Bangor : Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddor Cymdeitha Rhif adnabod y project: BUK2E075 Tâl blynyddol: £11,702 Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 24/01/2022 Dyma gyfle gwych i gyflawni gradd Meistr mewn Ymchwil (Mhres) drwy gynllun Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2 Dwyrain). Bydd myfyriwr cymwys yn… Darllen mwy »

Deall effaith COVID-19 ar ganfyddiadau pobl ifanc a’u defnydd o fywyd nos ac ymddygiadau yfed yng Ngogledd Cymru – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd   Understanding the impact of COVID-19 on young people’s perceptions and use of nightlife and drinking behaviours in North Wales Public Health Collaborating Unit, School of Medical and Health Sciences, Bangor University Project ID: BUK2E071 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 21st January… Darllen mwy »

Archwilio gofal cymdeithasol dros nos yn y gymuned: project Adar y Nos – Ysgoloriaeth MRes

   Archwilio gofal cymdeithasol dros nos yn y gymuned: project Adar y Nos Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Meddygol Rhif adnabod y project: BUK2192 Tâl blynyddol: £11,702 Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 11 Chwefror 2022 Mae’r project hwn yn cynnig cyfle cyffrous i astudio am radd Meistr llawn-amser, gyda chyllid llawn. Cynhelir cyfweliadau rhwng 22… Darllen mwy »

Ysgoloriaethau Meistr Ymchwil mewn Meddygaeth Foleciwlaidd

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd   Research Masters scholarships in Molecular Medicine Bangor North West Cancer Research Institute, School of Medical Sciences, Bangor University Project ID: BUK2E077; BUK2E078; BUK2E079; BUK2E080 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 31/01/2022 Four competitive KESS 2 East studentships are available to excellent students… Darllen mwy »

Casineb at fenywod yn ffactor risg wrth ragfynegi trais yn erbyn menywod a merched – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd   Misogyny as a risk factor in predicting violence against women and girls School of History, Law and Social Sciences, Bangor University. Project ID: BUK2E069 Annual Stipend: £11,702. Application Deadline: 14/01/22 Applications are invited for a one-year KESS 2 East Research Masters project exploring… Darllen mwy »

Detholiad o ddewisiadau eraill biobased alluogi pecynnu hyblyg garbon-niwtral – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd   Selection of biobased alternatives enabling carbon neutral flexible packaging The Biocomposites Centre, Bangor University Project ID: BUK2E064 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 21st January 2022 Project partner company – Wipak (https://www.wipak.com/) – has recently purchased a new manufacturing line (Picture below) for… Darllen mwy »

Cyfieithu’r Rhaglen Cysylltu Iechyd a Lles i’r Gymraeg – Ysgoloriaeth MRes

Cyfieithu’r Rhaglen Cysylltu Iechyd a Lles i’r Gymraeg Lleoliad: Bydd y prosiect hwn wedi’i leoli yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor. ID y Prosiect: BUK2E061 Cyflog Blynyddol: £ 11,702 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10fed Ionawr 2022 Disgrifiad o’r Prosiect: Bydd y myfyriwr llwyddiannus yn gweithio ar gyfieithu’r Rhaglen Cysylltu[1] Iechyd a Lles… Darllen mwy »