Categori: Ysgoloriaethau Ar Gael

Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT-PhD Scholarship

PhD Studentship – Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT Funding Amount: UK/EU tuition fees plus competitive stipend Regions: EU (Non UK), UK Duration: 3 years Application deadline: 4th October 2019 Project Details: The School of Engineering at the University of Wales Trinity St David and TWI Ltd are seeking… Darllen mwy »

Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control (Masters by Research Scholarship)

                   Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUK2193 Annual Stipend: £11,586 Application Deadline: 20 September 2019 Invasive species are one of the leading causes of global biodiversity decline and significant conservation effort has been focussed… Darllen mwy »

Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau). (Ysgoloriaeth PhD)

      Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau) Tîm y Prosiect:   Dr Heidi Seage (Prif Oruchwyliwr Academaidd) Dr Delyth James Amanda Davies Dr Clare Glennan Ben Willkins (Prif Oruchwyliwr y Cwmni)  Amlinelliad o’r Prosiect: Mae’r ysgoloriaeth PhD yn cynnig… Darllen mwy »

Datblygu, profi a dilysu canllaw dylunio technegol ar gyfer ‘Cartrefi Caerdydd’ Anheddau Bron / Dim Ynni ar Werth ac i’w Rhentu (Ysgoloriaeth PhD )

      Datblygu, profi a dilysu canllaw dylunio technegol ar gyfer ‘Cartrefi Caerdydd’ Anheddau Bron / Dim Ynni ar Werth ac i’w Rhentu Cyfarwyddwr Astudiaethau:       Dr Carolyn Hayles (Arweinydd Academaidd) Tîm y Prosiect:                                  Dr John Littlewood (Goruchwyliwr Academaidd) Mr Stuart Jones (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol) Amlinelliad o’r Prosiect: Mae’r prosiect KESS2 hwn mewn cydweithrediad… Darllen mwy »

Ymchwiliad i waith cydweithredol i wella lefel gweithgarwch corfforol, iechyd a llesiant poblogaeth Cymru(Ysgoloriaeth PhD )

  Ymchwiliad i waith cydweithredol i wella lefel gweithgarwch corfforol, iechyd a llesiant poblogaeth Cymru Tîm y Prosiect:               Dr Nicola Bolton (Prif Oruchwylydd Academaidd) Yr Athro Di Crone (Goruchwylydd Academaidd) Mr Graham Williams (Prif Oruchwylydd Cwmni) Amlinell o’r Prosiect:  Anweithgarwch corfforol yw’r pedwerydd achos mwyaf marwolaeth yn fyd-eang ac mae graddfa’r her ledled y byd… Darllen mwy »

Datblygiadau methodolegol ar gyfer monitro ac asesu llwyth hyfforddi, perfformiad a statws iechyd athletwyr dygnwch yng Nghymru(Ysgoloriaeth PhD )

  Datblygiadau methodolegol ar gyfer monitro ac asesu llwyth hyfforddi, perfformiad a statws iechyd athletwyr dygnwch yng Nghymru Tîm y Prosiect:           Michael Hughes, PhD, (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Richard Webb, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Rebecca Aicheler, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Paul Smith, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) Daniel Farmer (Chwaraeon Cymru) Brian Hughes (Chwaraeon Cymru) Tom Cullen,… Darllen mwy »

Cytomegalofirws Dynol (HCMV) Amgodio Interleukin-10 (vIL-10): Ymchwilio i Effeithiau Imiwnomodulatory vIL-10 a’i Addasrwydd fel Marciwr Newydd Adweithio Feirysol mewn Cleifion Trawsblaniad Aren.(Ysgoloriaeth PhD )

  Cytomegalofirws Dynol (HCMV) Amgodio Interleukin-10 (vIL-10): Ymchwilio i Effeithiau Imiwnomodulatory vIL-10 a’i Addasrwydd fel Marciwr Newydd Adweithio Feirysol mewn Cleifion Trawsblaniad Aren. Tîm y Prosiect: Dr Rebecca Aicheler, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd) Yr Athro Ian Humphreys, Prifysgol Caerdydd (Goruchwyliwr Academaidd) Nic Clarke, Aren Cymru (Goruchwyliwr Academaidd / Diwydiannol) Amlinelliad o’r Prosiect: Mae… Darllen mwy »

Gweithredu a gwerthuso ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i leihau ymddygiadau hunan-niweidio a gwella iechyd a llesiant mewn sefydliadau carchar.(Ysgoloriaeth PhD )

  Gweithredu a gwerthuso ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i leihau ymddygiadau hunan-niweidio a gwella iechyd a llesiant mewn sefydliadau carchar Tîm y Prosiect:               Dr Karen De Claire (Prif Oruchwylydd Academaidd)                                          Dr Nicola Bowes (Goruchwylydd Academaidd) Yr Athro Diane Crone (Goruchwylydd Academaidd) Catherine Evans (Prif Oruchwylydd Cwmni) Amlinell o’r Prosiect: Mae HMPPS yng Nghymru yn arwain… Darllen mwy »

Dadansoddiad o strategaethau effeithiol i ail-gysylltu disgyblion CA4 ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol (BESD) mewn lleoliadau amgen (y tu allan i’r ysgol) o ran llesiant, canlyniadau addysgol a phresenoldeb i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu bywyd ym myd addysg a / neu ddinasyddion gweithredol a chynhyrchiol.(Ysgoloriaeth PhD )

      Dadansoddiad o strategaethau effeithiol i ail-gysylltu disgyblion CA4 ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol (BESD) mewn lleoliadau amgen (y tu allan i’r ysgol) o ran llesiant, canlyniadau addysgol a phresenoldeb i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu bywyd ym myd addysg a / neu ddinasyddion gweithredol a chynhyrchiol. Tîm y Prosiect:                 … Darllen mwy »

Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf (Ysgoloriaeth MRes)

      Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf Tîm y Prosiect:            Melanie Jones (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd) Peter Sykes (Goruchwyliwr Academaidd) Rebecca Brooks (Goruchwyliwr Academaidd / Diwydiannol) Gillian Day (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol) Sara Thomas (Goruchwyliwr Cwmni) Amlinelliad o’r Prosiect: Sefydlwyd rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf i asesu’r risg sydd gan… Darllen mwy »