Ymchwil gydweithredol drwy KESS 2 yn dod â chanmoliaeth uchel i Brifysgol Bangor gan bartner cwmni

Dr Andy Pitman, Dr Morwenna Spear a Carlo Kupfernagel yn siarad yn y fideo astudiaeth achos


Mewn astudiaeth achos ddiweddar gan KESS 2, siaradodd Carlo Kupfernagel, ymgeisydd PhD o Brifysgol Bangor, a’i oruchwyliwr cwmni Dr Andy Pitman o gwmni coed Lignia am y manteision niferus o ymchwil gydweithredol rhwng busnes a’r byd academaidd.
Dywedodd Andy, Cyfarwyddwr Technegol yn Lignia a chyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor,

“Roedd grant KESS 2 yn gyfle gwych i ni gyflwyno ymchwilydd ifanc i helpu i fynd i’r afael â rhai materion technoleg sy’n ymwneud â phroses addasu coed.”

“O ddechrau’r prosiect, rydym yn gweithio gyda’r Ganolfan Bio-Gyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor, gan ddefnyddio eu harbenigedd mewn gwyddor coed a chemeg coed. Mae wedi rhoi cychwyn da i ni. Roedd yn brifysgol y graddiais oddi wrthyf fy hun ac felly roeddwn i’n gyfarwydd â’r dechnoleg y gallent ei darparu i helpu gyda busnesau wrth symud ymlaen.”

“Fel y cwmni addasu coed cyntaf a sefydlodd yn fasnachol yng Nghymru, roedd ymchwil a datblygu yn rhan bwysig o ddod â chynnyrch Lignia i’r farchnad. Roedd hyn yn golygu bod cysylltu â’r Brifysgol trwy KESS 2 yn gam nesaf delfrydol i’w busnes.” Mae Andy yn parhau trwy ddweud,

“Mae manteision cydweithredu ag ymchwilydd mewn prifysgol yng Nghymru yn ormod i’w cyfrif. Meddyliwch am y mynediad at y meddyliau ychwanegol hynny yn y byd academaidd sydd â phrofiad o ddiwydiannau ehangach, a’r dechnoleg, yr offer dadansoddol sydd ar gael i brifysgolion na allem freuddwydio eu rhoi i redeg yn fewnol yn ein cwmni. Rydyn ni’n cael mynediad at hynny, a thechnegwyr medrus sy’n cael eu defnyddio i weithredu yn yr offer.”

“Mae’n hynod ddiddorol bod gennym un o’r canolfannau ymchwil coed gorau yma yng Nghymru ac rydw i eisiau gweld mwy o ymchwilwyr ifanc yn cael eu hyfforddi yma. Mae angen mwy o ymchwilwyr ifanc, deinamig yn dod i’n diwydiant.”

Mae Carlo hefyd yn canmol y cydweithredu yn y byd go iawn sy’n dod fel rhan o brosiect ymchwil KESS 2, ac yn dweud,

Carlo Kupfernagel

Carlo Kupfernagel yn y lab ym Mhrifysgol Bangor

“Rwy’n gweithio gyda phobl wybodus iawn sydd ag arbenigedd diwydiannol ac academaidd. Rwy’n cael hyfforddiant ar dechnoleg o’r radd flaenaf ac rwy’n gweithio ar brosiect ymarferol gyda chysylltiadau â’r diwydiant. Mae fy mhartner cwmni yn darparu llawer o adnoddau i mi, fel deunyddiau.”

Dywedodd goruchwylwyr academaidd Carlo, Dr Morwenna Spear a Dr Graham Ormondroyd, eu bod yn falch iawn gyda’r ffordd y mae’r cydweithredu’n gweithio allan, a chynnydd Carlo hyd yn hyn.

“Mae’n brosiect cyffrous, sy’n cynnwys heriau gwyddonol ar gyfer astudio sylfaenol, ynghyd â chymhwyso go iawn mewn amgylchedd cwmni. Mae hyn yn cyflwyno potensial ar gyfer cynnydd gwirioneddol tuag at gynhyrchion a phrosesau newydd, yn ogystal â llwyfan gwych i Carlo ffynnu fel ymchwilydd. Rwy’n hapus iawn gyda’r ffordd y mae’r tîm wedi cychwyn yn gryf. ” Meddai Dr Spear o’r Ganolfan BioComposites ym Mhrifysgol Bangor.

Ychwanegodd Dr Ormondroyd “Mae’r Ganolfan BioComposites yn cynnal traddodiad o ymchwil gwyddor coed ym Mhrifysgol Bangor sy’n rhychwantu dros ganrif. Mae gwyddoniaeth coed yn eistedd ochr yn ochr ag ymchwil yn y meysydd deunyddiau bio-seiliedig, cemeg a bio-beiriannau sydd gyda’i gilydd yn helpu i yrru symudiad i economi bio-seiliedig. Mae’n wych bod KESS wedi caniatáu inni lunio prosiect a oedd nid yn unig wedi datblygu’r rhaglen ymchwil fasnachol gyda Chwmni Lignia Wood ond sydd hefyd yn caniatáu inni blymio’n ddwfn i rywfaint o’r ymchwil yn ôl yr angen. ”

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn weithgaredd sylweddol ar draws Cymru a gefnogir gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru. Mae KESS 2 yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd.

Gellir ddarganfod mwy am KESS 2, a gwylio’r fideo astudiaeth achos llawn, ar-lein yma: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/wood-modification/

Dolenni Cysylltiedig:

Proffil Staff: Dr Graham Ormondroyd https://research.bangor.ac.uk/portal/en/researchers/graham-ormondroyd(768c43df-9720-46d3-a447-af65308f735c).html

Proffil Staff: Dr Morwenna Spear https://research.bangor.ac.uk/portal/en/researchers/morwenna-spear(ef39ac6d-2c05-4071-a54c-ec5be2993285).html

Lignia Wood Company: Dr Andy Pitman https://www.lignia.com/why-lignia-wood