Digwyddiad Cysylltu’r Cenedlaethau- Dathlu a Dysgu 11/4/19

Yn dilyn llwyddiant cyfresi fel “Hen Blant Bach” a “The Toddlers that took on dementia” mae Dr Catrin Hedd Jones a Mirain Llwyd Roberts, myfyrwraig ôl- radd ymchwil yn cydweithio a Chyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin I wahodd ymarferwyr i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i rannu ymarfer da ar draws y DU. Mae tair ymchwil wraig eisoes yn gweithio ar wella ein dealltwriaeth o’r maes yma (Hamer, Howson a Roberts) gan astudio beth yw’r elfennau sydd yn hwyluso neu rwystro rhaglenni o’r fath yn ein cymunedau, cartrefi gofal a chanolfannau gofal dydd (Woods, Hamer, Jones & Williams, 2019). Bydd y bore yn cynnwys siaradwyr o raglen atal unigrwydd “Ffrind i Mi, United for All Ages a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru heb sôn am y Côr Pontio’r Cenedlaethau ac ymarferwyr ar draws y Gogledd yn rhannu eu profiadau o gysylltu’r cenedlaethau er budd pob oedran a gweithdai ar y themâu Ymchwil, Adnoddau, Tai ac Addysg. Bore llawn i’r ymylon ac yn elfen bwysig o waith Catrin Hedd Jones o fewn CADR yn Cefnogi Cymunedau.

Conference page Welsh: http://dsdc.bangor.ac.uk/connecting-generations.php.cy

Other links

Ffrind i Mi website: https://www.ffrindimi.co.uk/

United for All Ages. (2019). The next generation: how intergenerational interaction improves life chances of children and young people. Retrieved from: https://docs.wixstatic.com/ugd/98d289_b66eb9bbed7f4315a0920d34bf6a4896.pdf

Woods, B., Hamer, L., Jones, C.H., & Williams, N. (2019). CareShare: An intergenerational programme for people with dementia and nursery children. BPS Faculty of Psychology Older Persons Bulletin 145, 33-37.

KESS2 Funding with company partners Darlun TV and Gwynedd council have funded our two MRes studentships. http://kess2.ac.uk/