Gwybodaeth KESS 2 Dwyrain

KESS 2 Dwyrain yw chwaer brosiect KESS 2, gweithgaredd sylweddol ar draws Cymru a gefnogir gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru. Mae KESS 2 yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd. Gall ystod o gwmnïau a sefydliadau gymryd rhan, gan gynnwys cwmnïau Micro, Busnesau Bach a Chanolig, Cwmnïau Mawr, y Trydydd Sector a Mentrau Cymdeithasol. Disgwylir bod gennych chi ganolfan yn ardal Dwyrain Cymru oherwydd bod cyfyngiadau cymhwyster yn berthnasol. Cysylltwch gyda ni am fanylion pellach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda KESS 2 Dwyrain, nodwch eich diddordeb trwy gysylltu â:

I nodi eich diddordeb neu am wybodaeth bellach:
Penny Dowdney
Rheolwr KESS 2 Cymru
p.j.dowdney@bangor.ac.uk
01248 382266
Ar gyfer ymholiadau cymhwysedd neu ariannol:
Brian Murcutt
Cyd-lynydd Prosiect KESS 2
b.murcutt@bangor.ac.uk
01248 382162

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Ffeithlen Cwmni KESS 2 Dwyrain


Cyfraniadau Ariannol y Cwmni : Ysgoloriaethau PhD

Mae pob Cyfraniad Ariannol yn destun TAW (dylai partneriaid geisio cyngor gan eu Hadran Cyllid)


Cyfraniadau Ariannol y Cwmni : Ysgoloriaethau Meistr Ymchwil

Mae pob Cyfraniad Ariannol yn destun TAW (dylai partneriaid geisio cyngor gan eu Hadran Cyllid)

Bydd canlyniadau Eiddo Deallusol (IPR) prosiect ac unrhyw Eiddo Deallusol yn codi o brosiect KESS 2 yn eiddo i’r brifysgol berthnasol. Bydd Gwybodaeth Gefndir a ddefnyddir yng nghyswllt y prosiect KESS 2 yn parhau’n eiddo i’r parti sy’n ei chyflwyno a bydd yn destun rhwymedigaethau o ran cyfrinachedd. Bydd y brifysgol berthnasol yn rhoi’r opsiwn cyntaf i’r cwmni partner am un ai drwydded gyfyngol neu anghyfyngol i ddefnyddio’r Eiddo Deallusol neu ganlyniadau IPR eraill prosiect fel y negodir hwy rhwng y partïon cysylltiedig.


Partneriaid Cwmni

company partner mapMae KESS 2 a KESS 2 Dwyrain yn falch o alluogi a chefnogi safonau rhagorol o Ymchwil a Datblygu ar gyfer nifer helaeth o fusnesau ledled Cymru. Hoffech wybod faint o gwmnïau rydyn ni’n gweithio gyda? Edrychwch ar y map rhyngweithiol hwn o’n holl bartneriaid cwmni, a restrir A-Z :

Gweld y Map