Tîm KESS 2 Canolog yn dathlu Diwrnod Ewrop ym Mhrifysgol Bangor (Oriel Lluniau)

Ar gyfer Diwrnod Ewrop 2018, ymunodd tîm Canolog KESS 2 â phrosiectau eraill a ariennir gan Ewrop ar gyfer bore cymdeithasol gyda choffi a chacen yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor. Fe drefnwyd y digwyddiad ar y cyd rhwng KESS 2, Bluefish, ISPP a SEACAMS, a gefnogir i gyd gan gronfeydd yr UE trwy Lywodraeth Cymru. Bu y bore yn llwyddiant a mynychodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yr Athro John Hughes a llawer o bobl eraill oedd naill ai’n gysylltiedig â’r prosiectau neu daeth i ddysgu mwy amdanynt.

Oriel Lluniau