Lansiad KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor gan Mark Drakeford AM

Lansiwyd Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS 2), prosiect £36m a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru, yn swyddogol ym Mhrifysgol Bangor gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AM ar 26 Gorffennaf, 2016.

Prof John Hughes, Dr Penny Dowdney and Mark Drakeford AM

Prof John Hughes o Brifysgol Bangor, Dr Penny Dowdney Rheolwr KESS 2 Cymru a Mark Drakeford AM yn mynychu lansiad KESS 2.

 

Yn dilyn prosiect KESS hynod lwyddiannus rhwng 2009 a 2014, mi fydd KESS 2 yn darparu 645 o ysgoloriaethau dros gyfnod o chwe blynedd wrth gysylltu cwmnïau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd.

Mark Drakeford AM

Mark Drakeford AM yn siarad yn ystod noson lansio KESS 2.

Dywedodd Mark Drakeford: “Bellach mae KESS 2 yn rhan annatod o’r ffordd honno o feddwl oherwydd ei fod yn dwyn ynghyd buddsoddiad yn y bobl hynny a fydd yn hyrwyddo ffyniant yng Nghymru yn y dyfodol, â’r bobl hynny a fydd yn gallu dysgu iddynt y sgiliau bydd eu hangen arnynt ac â’r busnesau hynny lle bydd y sgiliau byddant wedi’u caffael a’r cymhwysedd ymchwil byddant yn gallu ei ddangos i fasnachu’r ymchwil rydym yn ei greu yma ym Mhrifysgolion Cymru.

Os byddwn yn parhau i fod yn llwyddiannus wrth gael synnwyr rhyngwladol drws agored o’r hyn y mae’n golygu i fod yn Gymreig, ac yng Nghymru, yna mae cynnig y math o gyfleoedd y mae rhaglen KESS 2 yn eu cynnig, yn ymddangos i mi i fod yn hollol allweddol wrth gyflawni’r uchelgais hwnnw.”

Gallwch ddarllen y ddatganiad llawn i’r wasg a gyhoeddwyd ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor yma:
https://www.bangor.ac.uk/news/diweddaraf/lansio-ysgoloriaethau-sgiliau-economi-gwybodaeth-2-kess-2-gwerth-36m-yng-nghymru-gyda-chefnogaeth-yr-ue-28026#sthash.rmgE1fPL.dpuf

I weld oriel luniau o’r digwyddiad Lansiad KESS 2, cliciwch yma (PDF yn agor mewn tab newydd)