Gweminarau Cynaliadwyedd 2020

Y Lab Cynaliadwyedd - The Sustainability LabGan nad ydym yn gallu cynnig Gweithdai Cynaliadwyedd KESS 2 wyneb yn wyneb ar hyn o bryd rydym wedi eu haddasu i’w rhedeg fel gweminarau. Y dyddiadau a’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer Gweminarau Cyflwyniad i Gynaliadwyedd yw:

  • Gorffennaf 16eg. : 10 – 11.30 a.m.
  • Awst 11eg. : 10 – 11.30 a.m.

Archebwch eich lle:

Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch Penny ar p.j.dowdney@bangor.ac.uk gan nodi pa ddyddiad yr ydych am archebu ar ei gyfer.

Gweminarau Ychwanegol

Er mwyn ategu’r Gweminarau Cyflwyniad i Gynaliadwyedd KESS 2, bydd Y Lab Cynaliadwyedd Bangor hefyd yn cynnig cyfres o weminarau ar Nod y Mis y Cenhedloedd Unedig, fel y gallwn archwilio pob nod ymhellach.

Mae manylion llawn am y gyfres gweminar a sut i ymuno isod. Nid oes angen archebu ar gyfer y weminar hon – dilynwch y ddolen i ymuno.

Gweminar ‘Partneriaethau ar gyfer Cynaliadwyedd”

Dyddiad : Mehefin 25ain
Amser : 10 – 10.45

Ymunwch â’r weminar trwy glicio ar y ddolen hon: Join Microsoft Teams Meeting