Gweithdai Cynaliadwyedd KESS 2

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnal Gweithdai Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ym mhob un o’n prifysgolion partner KESS 2 ledled Cymru.

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld.

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.


13/02/18 (Prifysgol De Cymru)

Prifysgol De Cymru, Campws Glyntaff
Ystafell: GT EM126 (GT226) Adeilad Elaine Morgan

Mae’r dyddiad ar gyfer y gweithdy hwn wedi mynd heibio. Gwiriwch yn ôl yn fuan am ddyddiadau gweithdai pellach ym Mhrifysgol De Cymru neu sgroliwch i lawr i weld gweithdai sydd ar gael mewn lleoliadau eraill.


21/03/18 (Prifysgol Aberystwyth)

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Ystafell hyfforddiant F16, llawr cyntaf Canolfan Delweddu

Archebwch Nawr

Map: https://www.aber.ac.uk/en/maps-travel/maps/#buildings/visualisation-centre


18/04/18 (Prifysgol Abertawe)

Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Ystafell Fwrdd, A103 yn Bloc A, Peirianneg Ganolog

Archebu ar agor yn fuan

Map: https://www.swansea.ac.uk/media/bay_campus_map.pdf


24/04/18 (Prifysgol Bangor)

Prifysgol bangor, Y Ganolfan Rheolaeth
Ystafell: D2:07, Adeilad Dyfrdwy, Y Ganolfan Rheolaeth

Archebu ar agor yn fuan

Gweler y ddolen isod ar gyfer map a pharcio i Adeilad Dyfrdwy, Cyf. 64 (tudalen 4).

Defnyddiwch Faes Parcio Ymwelwyr Y Ganolfan Rheolaeth, ger Adeilad Dyfrdwy:
https://www.bangor.ac.uk/tour/LocationMap.pdf


26/06/18 (Prifysgol Aberystwyth)

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Ystafell hyfforddiant F16, llawr cyntaf Canolfan Delweddu

Archebu ar agor yn fuan

Map: https://www.aber.ac.uk/en/maps-travel/maps/#buildings/visualisation-centre


04/07/18 (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ystafell Lletygarwch

Archebu ar agor yn fuan


10/07/18 (Prifysgol Bangor)

Prifysgol Bangor University, Prif Adeilad
Ystafell Cledwyn 3 (TCR3), Prif Adeilad

Archebu ar agor yn fuan

Gweler y ddolen isod ar gyfer map a pharcio i’r Brif Adeilad, Cyf. 51 (tudalen 4).

Defnyddiwch Faes Parcio’r Brif Adeilad y Prifysgol:
https://www.bangor.ac.uk/tour/LocationMap.pdf


11/07/18 (Prifysgol Abertawe)

Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Ystafell Fwrdd, A103 yn Bloc A, Peirianneg Ganolog

Archebu ar agor yn fuan

Map: https://www.swansea.ac.uk/media/bay_campus_map.pdf


19/09/18 (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Lleoliad i’w gadarnhau

Archebu ar agor yn fuan


16/10/18 (Prifysgol Caerdydd)

Lleoliad i’w gadarnhau

Archebu ar agor yn fuan


23/10/18 (Prifysgol Aberystwyth)

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Ystafell hyfforddiant F16, llawr cyntaf Canolfan Delweddu

Archebu ar agor yn fuan

Map: https://www.aber.ac.uk/en/maps-travel/maps/#buildings/visualisation-centre


Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales We Want Report (Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol