Gweithdai Cynaliadwyedd: Dyddiadau newydd ar gyfer 2019

Aber Group

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld.

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Lawrlwythwch yr Amlinelliad Gweithdy Cynaliadwyedd

Archebwch eich gweithdy isod:

Date

Institution

12/3/19
10:30 – 12:30
Prifysgol De Cymru Archebwch Nawr
1/4/19
10:30 – 12:30
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais Archebu ddim ar agor
10/4/19
TBC
Prifysgol Bangor Archebu ddim ar agor
18/6/19
10.30 – 1pm
Prifysgol Abertawe Archebu ddim ar agor
October 2019
TBC
Prifysgol Metropolitan Caerdydd Archebu ddim ar agor
21/10/19
10:30 – 12:30
Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais Archebu ddim ar agor

Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales We Want Report (Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol