Gweithdai Cynaliadwyedd: Dyddiadau newydd ar gyfer 2019

Aber Group

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld.

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Lawrlwythwch yr Amlinelliad Gweithdy Cynaliadwyedd

Archebwch eich gweithdy isod:

Date

Institution

October 2019
TBC

Prifysgol Bangor Archebu ddim ar agor

21/10/19

10:30 – 12:30

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais

 

Archebu ddim ar agor

5/11/2019

2:00 – 4:00

Prifysgol Metropolitan Caerdydd Archebu ddim ar agor

5/11/2019

10:00 – 12:00

Prifysgol De Cymru Archebu ddim ar agor

19/11/19

10:30 – 12:30

Prifysgol Abertawe Archebu ddim ar agor

3/12/19

10:30 – 12:30

Prifysgol Caerdydd Archebu ddim ar agor

Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales We Want Report (Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol