Gweithdai Cynaliadwyedd

Aber Group

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld.

Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn cynnal Gweithdai Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ym mhob un o’n prifysgolion partner KESS 2 ledled Cymru. Archebwch eich gweithdy isod:


23/10/18 (Prifysgol Aberystwyth)

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais
Ystafell hyfforddiant F16, llawr cyntaf Canolfan Delweddu

Archebwch Nawr

Map: https://www.aber.ac.uk/en/maps-travel/maps/#buildings/visualisation-centre


Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales We Want Report (Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol