Gweithdai Cynaliadwyedd 2020

Mae holl weithdai Cynaliadwyedd KESS 2 wedi cael eu canslo yn ystod y pandemig coronafirws cyfredol. Byddwn yn ailddechrau gweithdai cyn gynted ag y gallwn. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth yn ystod yr amser anodd hwn. Gwiriwch yma am wybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Y Lab Cynaliadwyedd - The Sustainability LabBydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.  Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd.  Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld. Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.


Lawrlwythwch yr Amlinelliad Gweithdy Cynaliadwyedd


 

Dyddiad

Lleoliad

26 Chwefror 2020 Prifysgol Aberystwyth Archebu ddim ar agor

4 Mawrth 2020

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Archebu ddim ar agor

17 Mawrth 2020

Prifysgol Bangor Archebu ddim ar agor

24 Mawrth 2020

Prifysgol Abertawe Archebu ddim ar agor

1 Ebrill 2020

Prifysgol Caerdydd Archebu ddim ar agor

12 Mai 2020

Prifysgol De Cymru Archebu ddim ar agor

16 Mehefin 2020

Prifysgol Caerdydd Archebu ddim ar agor

Adnoddau:

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a crynodeb

The Wales We Want Report (Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg)

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol