Atgyfeirio lleyg yn y diagnosis cynnar o ganser

Myfyriwr: Emma Campbell
Goruchwyliwr: Dr Julia Hiscock
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Math o Ganser: Pob un – Diagnosis cynnar o ganser
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2017 – Medi 2020

Deall atgyweirio lleyg cyfoes ar gyfer symptomau posibl canser, a dysgu os, a sut, gallant annog diagnosis cynharach o ganser. Bydd hyn yn darparu gwybodaeth i’w defnyddio ar gyfer ymyriadau ar ffurf polisïau ac arferion i annog, cefnogi neu oleuo atgyfeiriadau lleyg.

<< Yn ôl