Deunyddiau ymoleuol newydd i’w defnyddio yn y diwydiant awyrofod

Chemistry: A European JournalMae papur a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn Chemistry: A European Journal (Wiley Online Library/ChemPubSoc Europe) gan Kaitlin Phillips, y prif awdur sy’n fyfyriwr KESS 2, o grŵp ymchwil yr Athro Simon Pope ym Mhrifysgol Caerdydd (Mehefin 2018), ynghyd â chydweithredwyr yn Tsieina, wedi dangos bod rhywogaethau organometalig newydd yn gallu cael eu datblygu sy’n dangos nodweddion electronig anhygoel.

Mae ymchwilwyr prosiect KESS 2, sy’n gweithio ar y cyd ag STG Aerospace ac sydd wedi’u cefnogi gan gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn nodi bod deunyddiau ymoleuol newydd wedi cael eu datblygu sy’n gallu trawsnewid golau am i fyny yn effeithlon.  Trawsnewid am i fyny yw’r broses lle caiff golau ynni isel ei droi’n olau ynni uchel, a gellir ei defnyddio mewn ystod eang o sefyllfaoedd i ddatblygu deunyddiau sy’n allyrru golau, systemau ffotofoltäig a ffotocatalysis.

Mae’r awduron yn disgrifio sut mae’r dosbarth newydd hwn o ddeunydd bellach wedi gosod meincnod newydd o’r radd flaenaf ar gyfer effeithlonrwydd y broses o drawsnewid golau am i fyny.

Dywedodd yr Athro Simon Pope, “Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio, datblygu, nodweddu a chymhwyso deunyddiau ymoleuol newydd i’w defnyddio o bosibl yn y diwydiant awyrofod.  Mae’r gwaith yn disgrifio deunyddiau allyrru golau coch sydd hefyd yn dangos proses trawsnewid golau am i fyny effeithlon iawn.  Ein bwriad yw archwilio a oes modd defnyddio’r deunyddiau hyn i ddatblygu dyfeisiau sy’n allyrru golau sy’n diwallu anghenion y diwydiant am arwynebau a dangosyddion goleuo effeithlon”.

Mae rhagor o wybodaeth am y papur ar gael yn:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201801007

Ligand-Tuneable, Red-Emitting Iridium(III) Complexes for Efficient Triplet–Triplet Annihilation Upconversion Performance DOI: 10.1002/chem.201801007

Kaitlin A. Phillips,[a] Thomas M. Stonelake,[a] Kepeng Chen,[b] Yuqi Hou,[b] Jianzhang Zhao,[b] Simon J. Coles,[c] Peter N. Horton,[c] Shannon J. Keane,[a] Emily C. Stokes,[a] Ian A. Fallis,[a] Andrew J. Hallett,[d] Sean P. O’Kell,[d] Joseph M. Beames,*[a] a Simon J. A. Pope*[a]