(English) Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour- MbyRes

Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.

Here is an exciting opportunity to study the effectiveness of Motivational Interviewing in addressing hoarding behaviour, which could lead to an entirely new approach in working with clients to minimise the occurrence of this behaviour.

The selected candidate will apply their research skills and ambition to complete a one year investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing for hoarding behaviour. This project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of applied mental health research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on hoarding behaviour, since the environmental impact of hoarding behaviour is a huge health and safety risk not only for the tenant concerned but within the local and wider community. For example, rodent or insect infestation, fire risk, smell, and general untidiness of the property.  The proposed project will be aimed at minimising the environmental impact of hoarding behaviour through early detection and resolution of the problem. It will also have a focus on reducing the interpersonal distress associated with this behaviour.

The project is backed by United Welsh, a Housing Association based in South Wales, who have a commitment to social welfare, social well-being, and have a duty as a social landlord to support vulnerable adults in their community.

Programme of research:

The proposed project will aim to pilot the use of Motivational Interview (MI) techniques as a behavioural intervention, aiming to assist tenants to curb hoarding behaviour and to generate their own insights and solutions into their situation.  MI can be defined as a person-centred method of guiding behaviour in order to elicit and strengthen personal motivation for change (Miller & Rollnick, 2009).  The proposed model of MI aims to work with tenants own agendas to facilitate longer-term internal changes, rather than short-term externally motivated solutions (e.g., fear of eviction).

Delivery of the guided dialogue towards insight into a problem and motivation to change generally requires a series of nuanced conversations which are orchestrated with skill, depth and length. The successful MRes student will be trained in MI techniques in order to guide these conversations, and such detailed and structured interactions with tenants are not currently part of routine tenant management procedures at United Welsh.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 Mae’r swydd ar gael o 1 Hydref 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

 • cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.
 • bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.
 • bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.
 • eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

 • Have a degree (2i or higher) in an appropriate psychology related discipline
 • Possess a reasonable understanding of mental health issues and their social consequences.
 • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop Motivational Interviewing techniques
 • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
 • Have an ability to deliver research reports and communicate findings
 • Be willing to travel and work in community support settings
 • Y Broses Ymgeisio:I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio CyfranogwrAm unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

  Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Philip John Tyson (philip.tyson@southwales.ac.uk).

  Rhagor o wybodaeth:

  http://staff.southwales.ac.uk/users/6879-ptyson1

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 19 Mai 2019

  Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

  Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.