Chwiliedydd â labeli PET ar gyfer Haenu Cleifion Canser

Roderick StarkMyfyriwr: Roderick Stark
Goruchwyliwr: Dr Ian Fallis
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
Math o Ganser: Pob un – Triniaeth canser
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2016 – Medi 2019

Bydd y gwaith hwn yn berthnasol yn glinigol yn y dyfodol oherwydd gan fod yr olinyddion arfaethedig union yr un fath yn glinigol â gemcitabin a’i analogau pro-gyffuriau, bydd y nifer sy’n derbyn biobrofion PET yn arwydd uniongyrchol o addasrwydd yr asiantau hyn yn y driniaeth i glaf unigol. Byddai hyn yn gam pwysig tuag at ofal canser wedi’i bersonoli a’i hwyluso gan sgan unigol heb lawdriniaeth.

<< Yn ôl