Gweminarau Cynaliadwyedd 2020

Y Lab Cynaliadwyedd - The Sustainability LabGan nad ydym yn gallu cynnig Gweithdai Cynaliadwyedd KESS 2 wyneb yn wyneb ar hyn o bryd rydym wedi eu haddasu i’w rhedeg fel gweminarau. Bydd y gweminarau hyn yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru. Bydd yn gyfle i ddarganfod sut mae LlCC yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd. Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld. Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.


Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

Y dyddiadau a’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer Gweminarau Cyflwyniad i Gynaliadwyedd yw:

Dydd Mawrth, 29 Medi : 1 – 2.30 pm
Dydd Iau, 8 Hydref : 11 am – 12.30 pm
Dydd Mawrth, 20 Hydref : 1 – 2.30 pm
Dydd Mercher, 11 Tachwedd : 11 am – 12.30 pm
Dydd Iau, 26 Tachwedd : 1 – 2.30 pm
Dydd Mawrth, 8 Rhagfyr : 10 – 11.30 am

Archebwch eich lle: Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch Penny ar p.j.dowdney@bangor.ac.uk gan nodi pa ddyddiad yr ydych am archebu ar ei gyfer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gweminar KESS 2 misol ar Nod Datblygu Cynaliadwy’r Mis y Cenhedloedd Unedig yn agored i holl gyfranogwyr KESS 2. Mae rhagor o wybodaeth ymhellach ymlaen i lawr y dudalen hon.

Mae hefyd cyfres o fideos byr gan fyfyrwyr KESS 2 yn rhannu sut mae eu hymchwil yn cyfrannu at nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Ewch i adran Fideos y tudalenau Cynaliadwyedd i weld mwy.


Gweminarau Nod y Mis y Cenhedloedd Unedig

Er mwyn ategu’r Gweminarau Cyflwyniad i Gynaliadwyedd KESS 2, bydd Y Lab Cynaliadwyedd Bangor hefyd yn cynnig cyfres o weminarau ar Nod y Mis y Cenhedloedd Unedig, fel y gallwn archwilio pob nod ymhellach. Mae manylion llawn am y gyfres gweminar a sut i ymuno isod. Nid oes angen archebu ar gyfer y weminar hon – dilynwch y ddolen i ymuno.

Gweminar: Ffocws arbennig ar y Cenhedloedd Unedig yn 75 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

10.00 – 11:00, Dydd Iau’r 17eg o Fedi.

Ymunwch gyda’r cyfarfod Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88982802984?pwd=UjRWelExdWhHU1dxWUMwK2FtTGhuUT09

Meeting ID: 889 8280 2984
Passcode: 029584

Mi fydd y gweminar yn cael ei gynnal gan Dr Gwenith Elias, Y Lab Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor.