Gweithdai Cynaliadwyedd

Mae Gweithdai Cynaliadwyedd KESS 2 yn eich helpu i ddeall sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at gynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (LlCC), prif fframwaith datblygiad cynaliadwy yng Nghymru.

Maent yn gyfle i ddarganfod sut mae cynaliadwyedd yn berthnasol i’ch ymchwil, i’ch partner diwydiannol a’r sefydliad academaidd. Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae eich ymchwil yn cyfrannu at y nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y Cymru mae pawb eisiau weld. Darllenwch fwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Nid ydym yn gallu cynnig Gweithdai Cynaliadwyedd KESS 2 wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael am sesiynau sydd i ddod.


Adnoddau

Yr Hanfodion: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Fideo defnyddiol yn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Megan

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: dangosyddion cenedlaethol

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig