Prosiect KESS 2 ym Mhrifysgol Abertawe yn datblygu brechlyn ‘smart patch’ Covid-19 ‘cyntaf y byd’

Mae prosiect a ariannwyd gan KESS 2 ym Mhrifysgol Abertawe wedi ymuno â’r frwydr yn erbyn coronafirws trwy lywio eu hymchwil tuag at ddatblygu ‘smart patch’ ar gyfer rhoi brechlyn.

Roedd ymchwil Olivia Howells ’eisoes yn gweithio ar ddatblygu a chymhwyso micro-nodwyddau mewn cydweithrediad â phartneriaid cwmni BIOMEMS Technology Ltd, prosiect a welodd hi’n ennill y Wobr Delwedd Ymchwil yn Digwyddiad Blynyddol KESS 2 yn 2017. Dywed Olivia:

“Mae’n hynod gyffrous gweld y micro-nodwyddau rydw i wedi’u datblygu fel rhan o fy PhD yn dod yn fyw mor gyflym. Roedd cyllid a chefnogaeth KESS 2 yn hanfodol i hwyluso fy ymchwil prosiect ac i helpu i gyflymu datblygiad micro-nodwydd er mwyn sefydlu prototeip. Mae’r pandemig yn dangos sut y gellir defnyddio’r micro-nodwyddau hyn yn eithaf parod fel cymwysiadau yn y byd go iawn gan ddarparu datrysiad cost-effeithiol a all helpu cymaint o bobl ledled y byd. ”

Mae’r ddyfais tafladwy yn defnyddio micro-nodwyddau i weinyddu’r brechlyn a monitro ei effeithiolrwydd trwy fesur ymateb imiwn y corff. Bydd prototeip yn cael ei ddatblygu erbyn diwedd mis Mawrth yn y gobaith y gellir ei gyflwyno ar gyfer treialon clinigol.

Dywed Olivia y gallai’r dyfais fod o fudd i bobl sy’n ofni nodwyddau a phigiadau. Mae hi’n dweud,

“Dosbarthu trawsdermal gan ddefnyddio nodwydd hypodermig yw’r dechneg arferol a ddefnyddir i roi brechlynnau. Mae’n cynnig sawl mantais fel gweinyddiaeth gyflym, cost isel sy’n osgoi metaboledd pasio cyntaf. Fodd bynnag, mae treiddiad dwfn trwy’r croen, braster a chyhyr, yn ysgogi poen, ofn ac yn lleihau effeithiolrwydd brechlyn.

Mae micro-nodwyddau, sydd ddim ond miliynau o filimedr o hyd, yn defnyddio dyfnder y croen trwy dreiddio i’r haen allanol yn unig, mae hyn yn caniatáu ymateb imiwn uniongyrchol dos-gynnil sy’n ofynnol ar gyfer brechu. Maent hefyd yn osgoi ysgogiad nerfau, gan ddod yn rhydd o boen, ac nid oes angen hyfforddiant helaeth arnynt i’w weinyddu. ”

Mae prosiect Olivia wedi cael sylw mewn cyfweliadau gan y BBC a Heart Radio, gallwch ddarllen mwy yn yr erthygl hon ar BBC Cymru: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-55548670