Tag: Prifysgol Aberystwyth

(English) Metabolomic and proteomic approaches to identify target biomarkers as analytes for the development of improved diagnostic tests for Bovine TB (PhD Scholarship)

Metabolomic and proteomic approaches to identify target biomarkers as analytes for the development of improved diagnostic tests for Bovine TB Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30015 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 10th April 2018 Bovine tuberculosis is caused by the infection of Mycobacterium bovis in cattle. The Welsh Government is committed to a “long-term goal… Darllen mwy »

Newid yn yr hinsawdd ac eithafion hydrolegol yng Nghymru yn y 21ain Ganrif: ail-greu cofnodion o lifogydd ucheldir (Ysgoloriaeth PhD)

Newid yn yr hinsawdd ac eithafion hydrolegol yng Nghymru yn y 21ain Ganrif: ail-greu cofnodion o lifogydd ucheldir Prifysgol Aberystwyth, DGES ID y Prosiect: AU20005 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 15 Chwefror 2018 Bydd y prosiect yn cael ei rannu mewn i dri chyfnod gwahanol. Yn gyntaf, bydd cofnodion glawiad offerynnol (yn… Darllen mwy »

Newid yn yr hinsawdd a defnydd tir yng Ucheldir Cymru : ail-greu eithafion a chyfundrefnau yng Ngorllewin Cymru a’r cymoedd (Ysgoloriaeth PhD)

Newid yn yr hinsawdd a defnydd tir yng Ucheldir Cymru : ail-greu eithafion a chyfundrefnau yng Ngorllewin Cymru a’r cymoedd Prifysgol Aberystwyth, DGES ID y Prosiect: AU20004 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 15 Chwefror 2018 Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn tri cham: Yn gyntaf, bydd gorchudd tir a map… Darllen mwy »

Adennill metel a dal a storio CO2 gyda deunydd gwastraff cynhyrchu dur (Ysgoloriaeth PhD)

Adennill metel a dal a storio CO2 gyda deunydd gwastraff cynhyrchu dur Prifysgol Aberystwyth, DGES ID y Prosiect: AU30017 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 25 Chwefror 2018 Gwahoddir ceisiadau am Ysgoloriaeth PhD Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) wedi’i hariannu am 36 mis i weithio ar brosiect cyffrous sy’n ymchwilio i adfer metelau… Darllen mwy »

Dulliau diagnostig cyflym ar gyfer afiechyd thorasig yn seiliedig ar arllwysiadau eisbilennol (Ysgoloriaeth PhD)

Dulliau diagnostig cyflym ar gyfer afiechyd thorasig yn seiliedig ar arllwysiadau eisbilennol Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30008 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 31 Ionawr 2018   Pan fydd hylif ychwanegol yn ymgasglu yn yr ardal eisbilennol rhwng yr ysgyfaint a wal y frest, gelwir hynny yn arllwysiad eisbilennol. Gall arllwysiadau… Darllen mwy »

Optimeiddio cynhyrchu microbaidd o asid lactig o wastraff solid trefol (MSW); Mewnwelediadau i fewn i sefydlogrwydd genom ar gyfer biotechnoleg diwydiannol (IB) (Ysgoloriaeth PhD)

Mae ceisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth hon nawr wedi cau. Optimeiddio cynhyrchu microbaidd o asid lactig o wastraff solid trefol (MSW); Mewnwelediadau i fewn i sefydlogrwydd genom ar gyfer biotechnoleg diwydiannol (IB) Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU20011 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 14 Ionawr 2018 Gyda phoblogaeth yn tyfu a… Darllen mwy »

(English) Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales (PhD Scholarship)

Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30007 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 28th July 2018 This KESS 2 studentship provides an ideal entry into advanced plant breeding, genetics and agronomic research. Working with academics, the appointed student will gain invaluable training in modern practical plant breeding, population… Darllen mwy »

Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd… Darllen mwy »