Tag: Prifysgol Aberystwyth

Dadansoddiad Awtomatig o Ddata Diogelu Iechyd y Cyhoedd (Ysgoloriaeth PhD)

Dadansoddiad Awtomatig o Ddata Diogelu Iechyd y Cyhoedd Prifysgol Aberystwyth, Adran Cyfrifiadureg ID y Prosiect: AU30035 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 8 Medi 2018 Ar ôl llygredd aer, llygredd sŵn yw’r ail risg uchaf i iechyd y cyhoedd[1].  Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i ddefnydd algorithmau dysgu trwy beiriant i dynnu… Darllen mwy »

(English) Testing a nurse-led intervention protocol which is designed to reduce psychological distress in lung cancer patients (PhD Scholarship)

Testing a nurse-led intervention protocol which is designed to reduce psychological distress in lung cancer patients Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30034 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 4th September 2018 Expanding on the title, above, in this proposed project the student will: (1) work with nurses and patients to investigate how lung cancer (LC) nurses… Darllen mwy »

Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro (Ysgoloriaeth PhD)

Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30027 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 5 Medi 2018 Mae gan gig sydd wedi ei feithrin in vitro botensial i ddarparu cyfle i amaethyddiaeth y DU wella’u cynhyrchiant cig ac felly’n… Darllen mwy »

(English) Investigation of Best Practice in Metadata for Sound and Moving Images (MPhil Scholarship)

Investigation of Best Practice in Metadata for Sound and Moving Images Aberystwyth University, Information Studies Project ID: AUM30005 Annual Stipend: £11,472 Application Deadline: Friday 17th August 2018 The purpose of this research project is to review and identify best practice in metadata systems for sound and moving images in order to secure future access to… Darllen mwy »

Gwobrau KESS 2 : Digwyddiad Blynyddol : 2018

Awards 2018

Ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf 2018, cynhaliwyd yr ail noson Gwobrau KESS 2, digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd ar gyfer cyfranogwyr y prosiect a ariennir gan ESF, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y noson yn cynnwys cystadleuaeth fyw o gyflwyniadau, pob un yn cystadlu am gyfle i ennill hyd at ddau wobr;… Darllen mwy »

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid (Ysgoloriaeth MPhil)

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AUM30004 Tâl blynyddol: £11,472 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 30 Awst 2018 Cnwd a ddefnyddir at lawer o wahanol ddibenion yw ceirch (Avena satvia L.) gan gynnwys bwyd sy’n llesol i iechyd pobl, porthiant o ansawdd uchel i anifeiliaid, a deunydd… Darllen mwy »

(English) Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows (PhD Scholarship)

Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30024 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 6th September 2018 Increased efficiency of N use in dairy production is proposed as a key action to reduce environmental N contamination, and mathematical models provide a powerful tool to… Darllen mwy »

Cymhwyso dulliau moleciwlaidd newydd ar gyfer deall ecoleg ac effaith pryfed coed a thrychfilod sy’n bwydo ar risglau coed mewn coedwigaeth gonwydd. (Ysgoloriaeth PhD)

Cymhwyso dulliau moleciwlaidd newydd ar gyfer deall ecoleg ac effaith pryfed coed a thrychfilod sy’n bwydo ar risglau coed mewn coedwigaeth gonwydd. Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30032 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 22 Mehefin 2018 Mae plâu a chlefydau estron wedi achosi niwed sylweddol i goed yng Nghymru, a gallent… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »