Tag: Prifysgol Aberystwyth

Bioburo macroalgâu sy’n peri problem i greu cynhyrchion dethol uchel eu gwerth (Ysgoloriaeth PhD)

Bioburo macroalgâu sy’n peri problem i greu cynhyrchion dethol uchel eu gwerth Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30020 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 24 Mai 2018 Ariennir y radd PhD hon gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a GreenSeas Resources (http://www.greenseas.co.uk).  Bydd y PhD, felly, yn gymhwysol ei phwyslais a bydd ganddi gysylltiadau… Darllen mwy »

Sut mae cynaeafu macroalgâu sy’n peri problem yn Aberdaugleddau yn effeithio ar ecoleg y cynefinoedd sy’n eu derbyn? (Ysgoloriaeth PhD)

Sut mae cynaeafu macroalgâu sy’n peri problem yn Aberdaugleddau yn effeithio ar ecoleg y cynefinoedd sy’n eu derbyn? Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30019 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 24 Mai 2018 Ariennir y radd PhD hon gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a GreenSeas Resources (http://www.greenseas.co.uk).  Bydd y PhD, felly, yn gymhwysol… Darllen mwy »

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid (Ysgoloriaeth MPhil)

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AUM30004 Tâl blynyddol: £11,472 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 23 Mai 2018 Cnwd a ddefnyddir at lawer o wahanol ddibenion yw ceirch (Avena satvia L.) gan gynnwys bwyd sy’n llesol i iechyd pobl, porthiant o ansawdd uchel i anifeiliaid, a deunydd… Darllen mwy »

(English) Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales (PhD Scholarship)

Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30007 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 28th July 2018 This KESS 2 studentship provides an ideal entry into advanced plant breeding, genetics and agronomic research. Working with academics, the appointed student will gain invaluable training in modern practical plant breeding, population… Darllen mwy »

Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd… Darllen mwy »