Tag: Prifysgol Aberystwyth

Improved data modelling and interrogation using AI innovation to reduce the environmental impact of oil exploration – PhD Scholarship

    Improved data modelling and interrogation using AI innovation to reduce the environmental impact of oil exploration Aberystwyth University, Department of Computer Science Project ID: AUE10006 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 17th November 2019 Project Description: Hafren Scientific is a geological consultancy company, operating in the oil and gas sector, to improve the placement, efficiency… Darllen mwy »

Ymchwil i Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd

   Prifysgol Aberystwyth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ID y Prosiect: AUE10002 Tâl blynyddol: £14,483 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 31ain Hydref 2019 Mae adennill a storio gwres geothermol enthalpi isel mewn pyllau glo gwag a gorlifedig yn faes sydd o ddiddordeb cynyddol wrth inni symud tuag at systemau ynni a gwresogi wedi’u datgarboneiddio mewn… Darllen mwy »

Research into Microbially Enhanced Mine Water Geothermal Energy (PhD Scholarship)

       Ymchwil i Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd Prifysgol Aberystwyth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ID y Prosiect: AUE10002 Tâl blynyddol: £14,483 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 23ain Medi 2019 Mae adennill a storio gwres geothermol enthalpi isel mewn pyllau glo gwag a gorlifedig yn faes sydd o ddiddordeb cynyddol… Darllen mwy »

The role of glacier structures in the degradation of Himalayan debris-covered glaciers for glacial hazard assessment (PhD Scholarship)

        The role of glacier structures in the degradation of Himalayan debris-covered glaciers for glacial hazard assessment Aberystwyth University, Department of Geography and Earth Sciences Project ID: AUE10003 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 5th August 2019 In common with mountain glaciers elsewhere in the world, Himalayan glaciers are responding to climate change by… Darllen mwy »

A new approach to screening for prostate cancer

Dull newydd o sgrinio ar gyfer canser y prostad Prifysgol Aberystwyth, IBERS     ID y Prosiect: AUE10001 Tâl blynyddol: £14,483 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 29ain Medi 2019 Wrth i bobl heneiddio yng nghymdeithasau’r Gorllewin, mae canser y prostad yn peri risg gynyddol i iechyd wrth i ryw 99% o achosion ddigwydd mewn dynion dros… Darllen mwy »

Cynnyrch hadau ar gyfer marchnad ddatblygol cynhyrchu hadau glaswellt amwynder yng Nghymru

Cynnyrch hadau ar gyfer marchnad ddatblygol cynhyrchu hadau glaswellt amwynder yng Nghymru Prifysgol Aberystwyth, Athrofa y Gwyddorau, Amgylcheddol a Gwledig ID y Prosiect: AUM40002 Tâl blynyddol: £11,586 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 02/02/2020 Mae cynnyrch hadau cadarn yn un o nodweddion allweddol llwyddiant masnachol amrywiaethau glaswellt amwynder. Mae nodweddu cynnyrch hadau mewn bridio gwair yn… Darllen mwy »

Ymchwil IBERS ar reolaeth gynaliadwy o nematodau gastroberfeddol yn ymddangos ar Ffermio S4C

IBERS

Ar ddydd Llun, 28 Ionawr 2018, cafodd prosiect KESS 2 Prifysgol Aberystwyth sy’n ymchwilio i reolaeth gynaliadwy o nematodau gastroberfeddol mewn defaid ei weld ar raglen cylchgrawn ffermio a chefn gwlad S4C, Ffermio. Bu’r goruchwyliwr academaidd, Dr Rhys Aled Jones ac ymgeisydd PhD, Eiry Williams, yn siarad â Alun Elidir ynghylch y bygythiad o wrthdrawiad… Darllen mwy »

Gwobrau KESS 2 : Digwyddiad Blynyddol : 2018

Awards 2018

Ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf 2018, cynhaliwyd yr ail noson Gwobrau KESS 2, digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd ar gyfer cyfranogwyr y prosiect a ariennir gan ESF, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y noson yn cynnwys cystadleuaeth fyw o gyflwyniadau, pob un yn cystadlu am gyfle i ennill hyd at ddau wobr;… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd… Darllen mwy »