Tag: Prifysgol Aberystwyth

(English) Automated Analysis of Public Health Protection Data (PhD Scholarship)

Automated Analysis of Public Health Protection Data Aberystwyth University, Computer Science Project ID: AU30035 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 26th July 2018 Noise pollution is the second highest risk to public health after air pollution[1].  This project will investigate the application of machine learning algorithms to extract additional value from audio and associated data recorded… Darllen mwy »

Systemau Deallus Amser Real ar gyfer Hunanreoli Clefydau Cronig yn yr Ysgyfaint (Ysgoloriaeth PhD)

Systemau Deallus Amser Real ar gyfer Hunanreoli Clefydau Cronig yn yr Ysgyfaint Prifysgol Aberystwyth, Adran Cyfrifiadureg ID y Prosiect: AU30025 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 29 Gorffenaf 2018 Dangosodd technolegau synhwyro sy’n para ac yn rhad fwyfwy o botensial ar gyfer monitro cleifion sy’n dioddef o gyflwr cronig, gartref. Fodd bynnag, mae’n… Darllen mwy »

Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro (Ysgoloriaeth PhD)

Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30027 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 5 Medi 2018 Mae gan gig sydd wedi ei feithrin in vitro botensial i ddarparu cyfle i amaethyddiaeth y DU wella’u cynhyrchiant cig ac felly’n… Darllen mwy »

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid (Ysgoloriaeth MPhil)

Datblygu ceirch i wella iechyd pobl ac anifeiliaid Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AUM30004 Tâl blynyddol: £11,472 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 30 Awst 2018 Cnwd a ddefnyddir at lawer o wahanol ddibenion yw ceirch (Avena satvia L.) gan gynnwys bwyd sy’n llesol i iechyd pobl, porthiant o ansawdd uchel i anifeiliaid, a deunydd… Darllen mwy »

(English) Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows (PhD Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30024 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 5th August 2018 Increased efficiency of N use in dairy production is proposed as a key action to reduce environmental N contamination, and mathematical… Darllen mwy »

(English) Investigation of Best Practice in Metadata for Sound and Moving Images (MPhil Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Investigation of Best Practice in Metadata for Sound and Moving Images Aberystwyth University, Information Studies Project ID: AUM30005 Annual Stipend: £11,472 Application Deadline: 30th July 2018 The purpose of this research project is to review and identify best practice in metadata systems for sound and moving images in order… Darllen mwy »

Adennill metel a dal a storio CO2 gyda deunydd gwastraff cynhyrchu dur (Ysgoloriaeth PhD)

Adennill metel a dal a storio CO2 gyda deunydd gwastraff cynhyrchu dur Prifysgol Aberystwyth, DGES ID y Prosiect: AU30017 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 1 Gorffennaf 2018 Gwahoddir ceisiadau am Ysgoloriaeth PhD Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) wedi’i hariannu am 36 mis i weithio ar brosiect cyffrous sy’n ymchwilio i adfer metelau… Darllen mwy »

Cymhwyso dulliau moleciwlaidd newydd ar gyfer deall ecoleg ac effaith pryfed coed a thrychfilod sy’n bwydo ar risglau coed mewn coedwigaeth gonwydd. (Ysgoloriaeth PhD)

Cymhwyso dulliau moleciwlaidd newydd ar gyfer deall ecoleg ac effaith pryfed coed a thrychfilod sy’n bwydo ar risglau coed mewn coedwigaeth gonwydd. Prifysgol Aberystwyth, IBERS ID y Prosiect: AU30032 Tâl blynyddol: £14,340 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 22 Mehefin 2018 Mae plâu a chlefydau estron wedi achosi niwed sylweddol i goed yng Nghymru, a gallent… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

(English) Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales (PhD Scholarship)

Seed yield for the emerging market of forage grass seed production in Wales Aberystwyth University, IBERS Project ID: AU30007 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 28th July 2018 This KESS 2 studentship provides an ideal entry into advanced plant breeding, genetics and agronomic research. Working with academics, the appointed student will gain invaluable training in modern practical plant breeding, population… Darllen mwy »