Tag: Prifysgol Bangor

(English) Agroforestry can help the UK meet climate change commitments without cutting livestock numbers

Mae’r erthygl yma mewn Saesneg gan Charlotte Pritchard, Myfyrwraig PhD KESS 2 o’r Ysgol Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor. Dyma ail-gyhoeddiad o’r erthygl gwreiddiol o dudalen The Conversation o dan drwydded Creative Commons. Darllenwch yr erthygl wreiddiol yma. Some 12m hectares of the UK is currently covered by agricultural grasslands which support a national lamb and beef industry worth approximately £3.7… Darllen mwy »

Beth mae casglu o’r glannau yn ei olygu i gasglwyr a helwyr yn yr oes sydd ohono

Mae Liz Morris-Webb, ymchwilydd PhD KESS 2 yn Ysgol Gwyddorau’r Eigion ym Mhrifysgol Bangor, yn chwilio am bobl sy’n casglu o lannau môr Cymru i gymryd rhan yn ei hymchwil.  Os ydych chi’n chwilota am fwyd, abwyd, arian, addysg, meddyginiaethau, ymchwil neu rywbeth mwy anarferol, gallwch gymryd rhan. Mae gan wneuthurwyr polisi a chadwraethwyr ddiddordeb… Darllen mwy »

Gwerth byd-eang dyframaeth ddeuglawr : Andrew van der Schatte Olivier, cyfranogwr KESS 2, yn cyhoeddi papur yn y cyfnodolyn dylanwadol, ‘Reviews in Aquaculture’

Mussels

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd papur gan Andrew van der Schatte Olivier, myfyriwr PhD KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor, yn y cyfnodolyn Reviews in Aquaculture (Ffactor Effaith 7.139). Mae Andrew yn nhrydedd blwyddyn ei ysgoloriaeth a ariennir gan KESS 2, ac mae ei bapur yn amcangyfrif gwerth byd-eang y gwasanaethau ecosystem y mae dyframaeth ddeuglawr yn eu… Darllen mwy »

(English) Improving the Forecasting and Inventory Management functions in Carl Kammerling International, an SME in Gwynedd (MRes Scholarship)

Improving the Forecasting and Inventory Management functions in Carl Kammerling International, an SME in Gwynedd Bangor Business School, Bangor University Project ID: BUK286 Annual Stipend: £11,586 Application Deadline: 5th December 2018 Applications are invited for a one-year Masters by Research studentship in Operations Management at the Bangor Business School, Bangor University. The studentship is funded by… Darllen mwy »

(English) Advanced Nuclear Alloy Performance (PhD Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg. Advanced Nuclear Alloy Performance Bangor University – Nuclear Futures Institute Project ID: BUK2184 Annual Stipend: £14,198 Application Deadline: 30th November 2018 *Please note: This project has now been upgraded to a fully funded PhD (originally advertised as MRes)* New zirconium alloys are being designed for operation in light water… Darllen mwy »

(English) Enhanced composite nuclear fuel design and manufacture (PhD Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Enhanced composite nuclear fuel design and manufacture Bangor University – Nuclear Futures Institute Project ID: BUK2183 Annual Stipend: £14,198 Application Deadline: 30th November 2018 *Please note: This project has now been upgraded to a fully funded PhD (originally advertised as MRes)* Accident tolerant fuels – fuels that are currently… Darllen mwy »

(English) Enhanced utilisation of embedded RFID technology with bio-based materials (MRes Scholarship)

Enhanced utilisation of embedded RFID technology with bio-based materials Bangor University and the Biocomposites Centre Project ID: BUK2160 Annual Stipend: £11,472 Application Deadline: 30/11/18 Project Description : We are looking for a graduate with experience in materials science to work on an exciting and industry relevant project whilst gaining a Masters by Research qualification. The… Darllen mwy »

(English) Emotions: how humans regulate them and why some people can’t

Mae’r erthygl yma mewn Saesneg gan Leanne Rowlands, Myfyrwraig PhD KESS 2 mewn Niwrowyddonioaeth yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Dyma ail-gyhoeddiad o’r erthygl gwreiddiol o dudalen The Conversation o dan drwydded Creative Commons. Darllenwch yr erthygl wreiddiol yma. Take the following scenario. You are nearing the end of a busy day at work, when a comment from your boss diminishes… Darllen mwy »

Pwysigrwydd Prifysgolion yn gweithio gyda busnesau (Erthygl Western Mail)

Er bod Cymru yn wynebu llawer iawn o ansicrwydd gwleidyddol ac economaidd ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwybod bod ffyniant Cymru yn y dyfodol yn dibynnu’n fawr ar ba mor dda y byddwn ni’n datblygu ac yn buddsoddi yng nghenedlaethau’r dyfodol. Mae’n hanfodol ein bod ni’n creu ac yn datblygu mantais gystadleuol a bydd… Darllen mwy »

KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor yn arddangos cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop i ddirprwyaeth o Lywodraeth Cymru

Ddydd Gwener 14 Medi, ymunodd dirprwyaeth o Lywodraeth Cymru â phobl sy’n cymryd rhan yn KESS 2 i arddangos prosiectau yn y Ganolfan Reolaeth ym Mangor. Dewiswyd rhaglen KESS 2 fel enghraifft dda sy’n dangos manteision Cronfa Gymdeithasol Ewrop, a chafodd y ddirprwyaeth weld amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Roedd y bore’n gyfle i’r dirprwywyr weld… Darllen mwy »