Tag: Prifysgol Bangor

Llwyddiant Womenspire i oruchwyliwr academaidd KESS 2 Delyth Prys

Mae goruchwyliwr academaidd KESS 2 a pennaeth Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, Delyth Prys, wedi derbyn gwobr gan brif elusen Cymru ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a hynny am ei gwaith arloesol ym maes technolegau ieithoedd lleiafrifol. Mae Delyth yn arwain tîm o raglennwyr, datblygwyr meddalwedd a therminolegwyr yn yr Uned Technolegau Iaith, uned arbenigol… Darllen mwy »

Myfyrwraig KESS 2, Non Williams, wedi ei ethol i eistedd ar ‘Fforwm Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth’ Llywodraeth Cymru

Hoffai KESS 2 ymestyn llongyfarchiadau i’n hymgeisydd PhD Non Williams ar gael ei ethol yn ddiweddar i eistedd ar fforwm ‘Pobl Ifanc mewn Amaethyddiaeth’ Llywodraeth Cymru yn Llanfair-ym-Muallt. Bydd Non, sy’n ymchwilio ‘Rheoli porfa ucheldir wedi’i optimeiddio ar gyfer buddion economaidd ac amgylcheddol’, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) o fewn strwythur KESS 2,… Darllen mwy »

(English) The application of Systems Thinking Approaches to the development of integrated care services for adults with complex care needs: a systematic review  (MRes Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg The application of Systems Thinking Approaches to the development of integrated care services for adults with complex care needs: a systematic review Bangor University, School of Healthcare Sciences, College of Human Sciences Project ID: BUK2151 Annual Stipend: £11,472 tax free over 12 months Application Deadline:  Friday 20th July 2018… Darllen mwy »

Barn plant am ddefnydd rhieni o dechnoleg yng Nghymru (Ysgoloriaeth MRes)

Barn plant am ddefnydd rhieni o dechnoleg yng Nghymru Yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor (campysau Bangor a Wrecsam) Rhif Adnabod y Prosiect: BUK2150 Tâl Blynyddol: £11,472 yn rhydd o dreth dros 12 mis (Medi 2018 – Awst 2019) Mae pob astudiaeth KESS 2 hefyd yn cynnwys Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-radd a lwfans teithio… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

(English) Enhanced utilisation of embedded RFID technology with bio-based materials (MRes Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Enhanced utilisation of embedded RFID technology with bio-based materials Bangor University and the Biocomposites Centre Project ID: BUK2160 Annual Stipend: £11,472 Application Deadline: 1/6/18 Project Description : We are looking for a graduate with experience in materials science and an interest in electronics to work on an exciting and… Darllen mwy »

Beth yw effaith DementiaGo mewn cartrefi preswyl ar y preswylwyr, perthnasau a staff? (Ysgoloriaeth MRes)

Beth yw effaith DementiaGo mewn cartrefi preswyl ar y preswylwyr, perthnasau a staff? Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru (DSDC), Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor Rhif Adnabod y Project: BUK2157 Tâl Blynyddol: £11,472 Dyddiad cau cyflwyno cais: 15 Mehefin 2018 Disgrifiad o’r Project: Rydym yn chwilio am rywun graddedig hynod alluog a blaengar ar gyfer… Darllen mwy »

Gweithredu gofal rhwng cenedlaethau: gwerthuso’r ffactorau sy’n hwyluso a rhwystro mabwysiadu rhaglen rhwng cenedlaethau mewn lleoliad cymunedol a chynaliadwyedd y rhaglen honno. (Ysgoloriaeth MRes)

Gweithredu gofal rhwng cenedlaethau: gwerthuso’r ffactorau sy’n hwyluso a rhwystro mabwysiadu rhaglen rhwng cenedlaethau mewn lleoliad cymunedol a chynaliadwyedd y rhaglen honno. Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor Rhif Adnabod y Project: BUK2159 Tâl Blynyddol: £11,472 di-dreth, telir dros 12 mis (Awst 2018 – Gorffennaf 2019). Mae pob astudiaeth KESS 2 hefyd yn cynnwys Cymhwyster… Darllen mwy »