Tag: Prifysgol Bangor

Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control (Masters by Research Scholarship)

                   Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUK2193 Annual Stipend: £11,586 Application Deadline: 20 September 2019 Invasive species are one of the leading causes of global biodiversity decline and significant conservation effort has been focussed… Darllen mwy »

Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig (Ysgoloriaeth MRes)

                   Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ID y Prosiect: BUK2197 Tâl Blynyddol: £11,586 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Awst 2019 Mae’r prosiect hwn wedi’i gynllunio i adolygu defnydd… Darllen mwy »

Predicting future compound hazards of coastal flooding (PhD Scholarship)

    Predicting future compound hazards of coastal flooding   Bangor University, School of Ocean Sciences Project ID:  BUK2E025 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline:    1st September 2019 This scholarship aims to understand the present and future risks posed by flooding and associated poor water quality in estuaries. Coastal flooding has been ranked the second… Darllen mwy »

Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil)

    Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil) Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ID y Prosiect: BUK2196 Tâl Blynyddol: £11,586 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 30ain 2019 Checkpoint Cymru: Diben Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r… Darllen mwy »

Tomato early blight – identification of genetic sources of resistance to Alternaria solani (KESS2 PhD Scholarship)

Tomato early blight – identification of genetic sources of resistance to Alternaria solani (KESS2 PhD Scholarship)              Location: Bangor University, School of Natural Sciences Project ID: BUK2169 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 31st. August 2019 This studentship is an opportunity for an EU-national to learn plant pathology and work with industry partners (Burpee NL and… Darllen mwy »

Digwyddiad Cysylltu’r Cenedlaethau- Dathlu a Dysgu 11/4/19

Yn dilyn llwyddiant cyfresi fel “Hen Blant Bach” a “The Toddlers that took on dementia” mae Dr Catrin Hedd Jones a Mirain Llwyd Roberts, myfyrwraig ôl- radd ymchwil yn cydweithio a Chyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin I wahodd ymarferwyr i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i rannu ymarfer da ar draws y DU. Mae tair ymchwil… Darllen mwy »

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg (Ysgoloriaeth MRes)

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg Prifysgol Bangor, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Tâl blynyddol: £11,313 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 11 Ebrill 2019 Ar gael i gychwyn arni cyn gynted ag y bo modd  Cynigir ysgoloriaeth blwyddyn i astudio ar gyfer gradd Meistr drwy Ymchwil neu MRes ar… Darllen mwy »