Tag: Prifysgol Caerdydd

Carthysyddion ar ochr y ffordd : Ymchwilwyr yn archwilio’r anifeiliaid sy’n cael eu lladd ar y ffordd nad ydym ni byth yn eu gweld

Roadkill scavenging

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y Journal of Urban Ecology (Gwasg Prifysgol Rhydychen), gan brif awdur a myfyrwraig KESS 2, Amy Williams Schwartz o Brifysgol Caerdydd, yn nodi bod y nifer o anifeiliaid gwyllt sy’n cael eu lladd gan gerbydau modur yn gallu bod yn llawer uwch nag sy’n cael ei adrodd na’i ddeall… Darllen mwy »

(English) Awareness and monitoring of personal mobility to improve quality of living at home for the elderly (MPhil Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg KESS 2 MPhil in Computer Science and Informatics: Awareness and monitoring of personal mobility to improve quality of living at home for the elderly School of Computer Science and Informatics, Cardiff University Project ID: CUK268 Annual Stipend: Stipend matching UK Research Council National Minimum Application Deadline: 31 July 2018… Darllen mwy »

(English) Understanding Welsh mining legacy impacts for predicting the environmental impacts of future global mining (PhD Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Understanding Welsh mining legacy impacts for predicting the environmental impacts of future global mining School of Engineering, Cardiff University Project ID: CUK261 Annual Stipend: Doctoral stipend matching UK Research Council National Minimum Application Deadline: 30 June 2018 Knowledge Economy Skills Scholarships 2 (KESS2) is a pan-Wales higher-level skills initiative… Darllen mwy »

(English) Development of novel sorptive extraction materials (PhD Scholarship)

Ymddiheurwn, nid ar gael yn Gymraeg Development of novel sorptive extraction materials School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Cardiff University Project ID: CUK221 Annual Stipend: Doctoral stipend matching UK Research Council National Minimum Application Deadline: 30 June 2018 Markes International is a pioneer of analytical thermal desorption instrumentation and associated sampling equipment. The company’s products… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

(English) Investigating Advanced Measurements and Modelling of Semiconductor Devices (PhD Scholarship)

Investigating Advanced Measurements and Modelling of Semiconductor Devices School of Engineering, Cardiff University Project ID: CUK231 Annual Stipend: Doctoral stipend matching UK Research Council National Minimum Application Deadline: 30 April 2018 The project will include research in novel application space around a recently launched product, the RAPID load-pull system developed by Mesuro. Mesuro is a… Darllen mwy »

Digwyddiad KESS 2 ym Mhrifysgol Caerdydd yn cryfhau cymuned y cyfranogwyr

Ar 18 Rhagfyr 2017, cynhaliodd tîm KESS 2 ym Mhrifysgol Caerdydd ddigwyddiad cymdeithasol gyda sgyrsiau a chyflwyniadau gan fyfyrwyr KESS 2. Nod y digwyddiad oedd adeiladu cymuned KESS 2 lle rhoddwyd cyfle i’r myfyrwyr a ariennir gan y rhaglen ddod i adnabod ei gilydd a rhannu syniadau, gwybodaeth a phrofiad, a fyddai’n eu galluogi i… Darllen mwy »

Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd… Darllen mwy »