Tag: MRes

Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control (Masters by Research Scholarship)

                   Mink in Welsh waterways: The efficacy of invasive species control School of Natural Sciences, Bangor University Project ID: BUK2193 Annual Stipend: £11,586 Application Deadline: 20 September 2019 Invasive species are one of the leading causes of global biodiversity decline and significant conservation effort has been focussed… Darllen mwy »

Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf (Ysgoloriaeth MRes)

      Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf Tîm y Prosiect:            Melanie Jones (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd) Peter Sykes (Goruchwyliwr Academaidd) Rebecca Brooks (Goruchwyliwr Academaidd / Diwydiannol) Gillian Day (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol) Sara Thomas (Goruchwyliwr Cwmni) Amlinelliad o’r Prosiect: Sefydlwyd rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf i asesu’r risg sydd gan… Darllen mwy »

Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig (Ysgoloriaeth MRes)

                   Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ID y Prosiect: BUK2197 Tâl Blynyddol: £11,586 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Awst 2019 Mae’r prosiect hwn wedi’i gynllunio i adolygu defnydd… Darllen mwy »

Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil)

    Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil) Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ID y Prosiect: BUK2196 Tâl Blynyddol: £11,586 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 30ain 2019 Checkpoint Cymru: Diben Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r… Darllen mwy »

(English) Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour- MbyRes

Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Here is an exciting opportunity to study the effectiveness of Motivational Interviewing in addressing… Darllen mwy »

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg (Ysgoloriaeth MRes)

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg Prifysgol Bangor, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Tâl blynyddol: £11,313 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 11 Ebrill 2019 Ar gael i gychwyn arni cyn gynted ag y bo modd  Cynigir ysgoloriaeth blwyddyn i astudio ar gyfer gradd Meistr drwy Ymchwil neu MRes ar… Darllen mwy »

(English) Rail Sector Threat Intelligence (MRes Scholarship)

Rail Sector Threat Intelligence Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales Project ID: 21445 Annual Stipend: circa £11.5k p.a. Application Deadline: 15th September 2019 MRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MRes,… Darllen mwy »

(English) Deception Approaches for CNI (MRes Scholarship)

Deception Approaches for CNI Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales Project ID: 21443 Annual Stipend: circa £11.5k p.a. Application Deadline: 15th September 2019 MRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MRes,… Darllen mwy »