Tag: PhD

Delweddu ar Gyfer Seiberddiogelwch – PhD Studentship

  PDC / USW MAXI 21432 PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.  Here is an interesting opportunity to develop new and insightful visualisation and analysis techniques for cyber security and situational awareness using technology such as Virtual Reality as well enhancing your transferable knowledge and experience. The project will build on existing research within this… Darllen mwy »

Improved data modelling and interrogation using AI innovation to reduce the environmental impact of oil exploration – PhD Scholarship

    Improved data modelling and interrogation using AI innovation to reduce the environmental impact of oil exploration Aberystwyth University, Department of Computer Science Project ID: AUE10006 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 17th November 2019 Project Description: Hafren Scientific is a geological consultancy company, operating in the oil and gas sector, to improve the placement, efficiency… Darllen mwy »

Hawliau a llais plant mewn achosion troseddol cyn mynd i’r llys-Ysgoloriaeth Ymchwil PhD KESS Prifysgol De Cymru

   PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. PDC / USW MAXI 21762 Here is an exciting opportunity to study children’s rights and voices in pre-court proceedings which could lead to entirely new processes and services. The selected candidate… Darllen mwy »

Islamic Approaches to Mental Health Treatment and Prevention- PhD Scholarship

  Applications are invited for a PhD studentship funded by the Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS 2 East ) scheme intended to January 2020. The project will be based in the Faculty of Humanities and Performing Arts, University of Wales Trinity Saint David (Lampeter Campus) in collaboration with the Muslim Council of Wales. Duration: 3… Darllen mwy »

Ymchwil i Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd

   Prifysgol Aberystwyth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ID y Prosiect: AUE10002 Tâl blynyddol: £14,483 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 31ain Hydref 2019 Mae adennill a storio gwres geothermol enthalpi isel mewn pyllau glo gwag a gorlifedig yn faes sydd o ddiddordeb cynyddol wrth inni symud tuag at systemau ynni a gwresogi wedi’u datgarboneiddio mewn… Darllen mwy »

Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru- Ysgoloriaeth PhD

  Ysgoloriaeth PhD: Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan y cynllun i ddechrau Chwefror 202. Lleolir y prosiect yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru Hyd: 3 blynedd Cyllid: Ffioedd y… Darllen mwy »

Novel functions of nutrient-sensing protein complexes in DNA repair- PhD Scholarship

  Novel functions of nutrient-sensing protein complexes in DNA repair North West Cancer Research Institute, School of Medical Sciences, Bangor University Project ID: BUK2E019 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 20th October 2019 Genome integrity is threatened by exogenous and endogenous sources of DNA damage, and DNA repair systems therefore form a crucial barrier to tumour… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan y cynllun i ddechrau Chwefror 2020. Lleolir y prosiect yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gydag Graffeg Cyf. Hyd: 3 blynedd Cyllid: Ffioedd y DU/UE ynghyd â grant blynyddol yn cychwyn ar £14,628 Rhanbarthau: Undeb Ewropeaidd, Y Deyrnas Unedig Manylion y… Darllen mwy »

Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT-PhD Scholarship

PhD Studentship – Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT Funding Amount: UK/EU tuition fees plus competitive stipend Regions: EU (Non UK), UK Duration: 3 years Application deadline: 4th October 2019 Project Details: The School of Engineering at the University of Wales Trinity St David and TWI Ltd are seeking… Darllen mwy »

Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau). (Ysgoloriaeth PhD)

      Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau) Tîm y Prosiect:   Dr Heidi Seage (Prif Oruchwyliwr Academaidd) Dr Delyth James Amanda Davies Dr Clare Glennan Ben Willkins (Prif Oruchwyliwr y Cwmni)  Amlinelliad o’r Prosiect: Mae’r ysgoloriaeth PhD yn cynnig… Darllen mwy »