Tag: PhD

Deall cryfderau sectoraidd: datblygu’r offer i ddadansoddi sectorau a gweithgaredd economaidd â blaenoriaeth ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – Ysgoloriaeth PhD

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Understanding sectoral strengths: developing the tools to analyse priority economic sectors and activity in the Cardiff Capital Region   Location: Cardiff University School of Planning and Geography Academic Contacts: Dr G Bristow and Prof M Munday Project ID: 517872 Annual Stipend: £14,628 Application… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Dulliau Twyll ar gyfer Seilwaith Cenedlaethol Critigol (CNI)

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Deception Approaches for Critical National Infrastructure (CNI) Cardiff University School of Computer Science and Informatics Academic Contacts: Dr Philipp Reinecke and Prof P R Burnap Project ID: 517955 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 29th February 2020 Project Description: In this joint project… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Risg a Bregusrwydd Cynhwysfawr o fewn System Rheoli Diwydiannol

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Comprehensive Risk and Vulnerability within an Industrial Control System Cardiff University School of Computer Science and Informatics Academic Contacts: Dr Philipp Reinecke and Prof P R Burnap Project ID: 517958 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 29th February 2020 Project Description: In this… Darllen mwy »

Ymyriadau seicolegol ar gyfer adferiad corfforol o flinder aciwt a achosir gan ymarfer – PhD Scholarship

Psychological interventions for physical recovery from acute exercise induced fatigue Ymyriadau seicolegol ar gyfer adferiad corfforol o flinder aciwt a achosir gan ymarfer Faculty Life Sciences and Education, University of South Wales Project ID: 21422 PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar… Darllen mwy »

Digwyddiad Cysylltu’r Cenedlaethau- Dathlu a Dysgu 11/4/19

Yn dilyn llwyddiant cyfresi fel “Hen Blant Bach” a “The Toddlers that took on dementia” mae Dr Catrin Hedd Jones a Mirain Llwyd Roberts, myfyrwraig ôl- radd ymchwil yn cydweithio a Chyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin I wahodd ymarferwyr i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i rannu ymarfer da ar draws y DU. Mae tair ymchwil… Darllen mwy »

Hen Blant Bach yn ennill Gwobr Arian mewn Gŵyl Ffilm a Theledu Ryngwladol

Cyhoeddwyd yr erthygl gwreiddiol gan Brifysgol Bangor: https://www.bangor.ac.uk/news/diweddaraf/hen-blant-bach-yn-ennill-gwobr-arian-mewn-g%C5%B5yl-ffilm-a-theledu-ryngwladol-36444 Mae rhaglen y bu cyfraniad y Brifysgol yn rhan annatod ohoni wedi derbyn clod rhyngwladol wrth ennill Gwobr Arian yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd, a gynhaliwyd yn ddiweddar. Enilllodd Hen Blant Bach, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Darlun, y Wobr Arian yng nghategori rhaglen ddogfen… Darllen mwy »

(English) Five ingenious ways snakes manipulate their bodies to hunt and survive

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tom Major myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o’r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl… Darllen mwy »

(English) Documenting three good things could improve your mental well-being in work

The Conversation

Ymddiheurwn, nid yw’r erthygl ar gael yn y Gymraeg. Article by Kate Isherwood, KESS 2 funded PhD Student (School of Psychology, Bangor University). Originally published by The Conversation on September 4, 2017. Read the original article. The UK is facing a mental health crisis in the workplace. Around 4.6m working people – 7% of the British population – suffer from either depression or anxiety…. Darllen mwy »