Tag: Ysgoloriaeth

Developing of an antibacterial beeswax wrap using Welsh natural products – Ysgoloriaeth MPhill

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Developing of an antibacterial beeswax wrap using Welsh natural products   Location: Cardiff University School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Academic Contacts: Prof L Baillie Project ID:  518405 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 29th February 2020 Project Description: Approximately 1.3 billion tonnes… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Dulliau Twyll ar gyfer Seilwaith Cenedlaethol Critigol (CNI)

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Deception Approaches for Critical National Infrastructure (CNI) Cardiff University School of Computer Science and Informatics Academic Contacts: Dr Philipp Reinecke and Prof P R Burnap Project ID: 517955 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 29th February 2020 Project Description: In this joint project… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Risg a Bregusrwydd Cynhwysfawr o fewn System Rheoli Diwydiannol

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Comprehensive Risk and Vulnerability within an Industrial Control System Cardiff University School of Computer Science and Informatics Academic Contacts: Dr Philipp Reinecke and Prof P R Burnap Project ID: 517958 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 29th February 2020 Project Description: In this… Darllen mwy »

Adaptive strategies for the management of invertebrate pests in Wales (Ysgoloriaeth PhD)

Adaptive strategies for the management of invertebrate pests in Wales Bangor University, with Forest Research Project ID: BUK2E009 Annual Stipend: £14,483 Application Deadline: 30th January 2020 Invertebrate pests present distinct challenges to sustainable forest management. Recent issues have been caused in the UK by the arrival of species such as Asian longhorn beetle (Anoplophora glabripennis)… Darllen mwy »

Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan – PhD Scholarship

   Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan  PDC / USW MAXI 21877    PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.  This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.  Here is an exciting opportunity to study a novel methodology to design and develop a novel electric machine using new magnetic materials which could lead… Darllen mwy »

Gwybodaeth am Fygythiadau yn y Sector Rheilffyrdd- MRes Scholarship

   Gwybodaeth am Fygythiadau yn y Sector Rheilffyrdd PDC / USW MINI 21445 MRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Here is an exciting opportunity to study a system and its associated technology which could lead to entirely new… Darllen mwy »

Datblygu damcaniaeth newid ar gyfer rhaglen gymhleth; fframwaith systematig ar gyfer sicrhau fod deilliannau yn cael eu cyflawni mewn Hwb Lles ar gyfer Dyffryn Nantlle. – MRes Scholarship

Developing a theory of change for a complex programme; a systematic framework for ensuring delivery of outcomes in a new Wellbeing Hub for the Nantlle Valley. School of Health Sciences, Bangor University. Project ID: BUK2200 Annual Stipend: £11,472 tax free, paid over 12 months (April 2020 – March 2021). Each KESS study also includes a… Darllen mwy »

Datblygu sgwrs am adnabod anghenion cymunedol i gynnwys llesiant drwy ymyraethau Presgripsiwn Cymdeithasol.- MRes Scholarship

Datblygu sgwrs am adnabod anghenion cymunedol i gynnwys llesiant drwy ymyraethau Presgripsiwn Cymdeithasol. Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor Rhif Adnabod y Prosiect: BUK2201 Tâl blynyddol: £11,472 yn rhydd o dreth, wedi ei dalu dros 12 mis. Mae pob astudiaeth KESS hefyd yn cynnwys Gwobr Datblygiad Sgiliau Ôl-raddedig a lwfans hael ar gyfer teithio ac offer…. Darllen mwy »

Ymyriadau seicolegol ar gyfer adferiad corfforol o flinder aciwt a achosir gan ymarfer – PhD Scholarship

Psychological interventions for physical recovery from acute exercise induced fatigue Ymyriadau seicolegol ar gyfer adferiad corfforol o flinder aciwt a achosir gan ymarfer Faculty Life Sciences and Education, University of South Wales Project ID: 21422 PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar… Darllen mwy »

Aur yng Nghymru; geocemeg mewn pridd fel offeryn archwilio – MRes Scholarship

   PDC / USW MINI 21736  Project Title: Gold in Wales; soil geochemistry as an exploration tool  Aur yng Nghymru; geocemeg mewn pridd fel offeryn archwilio  MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.  This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.  Here is an exciting opportunity to study new methods of geological data analysis… Darllen mwy »