Tag: Ysgoloriaeth

Advance laser cutting system for electrical steel sheets

Advance laser cutting system for electrical steel sheets: PDC / USW MAXI 21425     PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Globally, high power lasers are driving radical changes in manufacturing and new applications are being discovered every year. Here… Darllen mwy »

(English) Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour- MbyRes

Partnership Approaches to Hoarding (PATH): An investigation into the effectiveness of Motivational Interviewing techniques to address hoarding behaviour MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. Here is an exciting opportunity to study the effectiveness of Motivational Interviewing in addressing… Darllen mwy »

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg (Ysgoloriaeth MRes)

Ontoleg Cyfraith Teulu a’r Gymraeg Prifysgol Bangor, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Tâl blynyddol: £11,313 Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 11 Ebrill 2019 Ar gael i gychwyn arni cyn gynted ag y bo modd  Cynigir ysgoloriaeth blwyddyn i astudio ar gyfer gradd Meistr drwy Ymchwil neu MRes ar… Darllen mwy »

(English) Assessing a link between ICT-intensity and measured productivity slow-down (MRes Scholarship)

Assessing a link between ICT-intensity and measured productivity slow-down. University of South Wales Project ID: 21100 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 28th July 2019 Here is an exciting opportunity to study a data analysis methodology which could lead to entirely new approaches in ICT and digital economy. This is a funded MRes,… Darllen mwy »

(English) Clinical Validation of the Digital Human Model for Postural Assessment (MRes Scholarship)

Clinical Validation of the Digital Human Model for Postural Assessment University of South Wales Project ID: 21101 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 20th May 2019 Here is an exciting opportunity to study a digital human modeling which could lead to entirely new approaches in postural assessment and visualisation in rehabilitation engineering. This is a… Darllen mwy »

Machine Learning in 3D Wound Care

Machine Learning in 3D Wound Care Project ID: 21099 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 28th July 2019 Here is an exciting opportunity to apply computerised machine-learning technology to improve the automated clinical assessment of chronic skin wounds and ulcers. This could lead to entirely new approaches in wound diagnosis, management and wound care treatment…. Darllen mwy »

(English) Can suspension training reduce neck deterioration in rugby players (MRes Scholarship)

Can suspension training reduce neck deterioration in rugby players Faculty Life Sciences and Education at the University of South Wales Project ID: 21446 Annual Stipend: circa £11k p.a. Application Deadline: 28 July 2019 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This… Darllen mwy »