Tag: Prifysgol De Cymru

O Red Sea House: Astudiaeth aml-ddulliau i fapio gofal dementia er mwyn gwella bywydau pobl hŷn o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sy’n byw mewn gofal preswyl – Ysgoloriaeth MRes

  O Red Sea House: Astudiaeth aml-ddulliau i fapio gofal dementia er mwyn gwella bywydau pobl hŷn o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sy’n byw mewn gofal preswyl Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22513 Dyddiad cau y Cais: 13eg Chwefror 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog… Darllen mwy »

Defnyddio Gamification Ac AI Techniques I Gynnig Gweithgareddau Byw Iach I Blant Gydag Anabledd – Ysgoloriaeth MRes

  DEFNYDDIO GAMIFICATION AC AI TECHNIQUES I GYNNIG GWEITHGAREDDAU BYW IACH I BLANT GYDAG ANABLEDD Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22388 Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a Dyddiad cau y Cais:13eg Chwefror 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth… Darllen mwy »

FLATFOOT – Ysgoloriaeth MRes

  Teitl y Prosiect: FLATFOOT Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22320 Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a Dyddiad cau y Cais: 13eg Chwefror 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend… Darllen mwy »

Datblygu Model Cymunedol o Adsefydlu Troseddwyr Effeithiol: Lleihau Niwed ac Aildroseddu – Ysgoloriaeth MRes

  Datblygu Model Cymunedol o Adsefydlu Troseddwyr Effeithiol: Lleihau Niwed ac Aildroseddu Canolfan Troseddeg, Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22575 Cyflog Blynyddol: £11.8k p.a Dyddiad cau y Cais: 13eg Chwefror 2022 Meistri trwy Ymchwil wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon… Darllen mwy »

Cymhwyso mwynoleg awtomataidd wrth reoli amgylchedd mwyngloddiau segur; adferiad trwy adfer mwynau batri, Cymru – Ysgoloriaeth MRes

  Cymhwyso mwynoleg awtomataidd wrth reoli amgylchedd mwyngloddiau segur; adferiad trwy adfer mwynau batri, Cymru. Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth (FCES) ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22516 Cyflog Blynyddol: £11.8k p.a Dyddiad cau y Cais: 30ain Ionawr 2022   MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â… Darllen mwy »

Ymgyrch Ymwybyddiaeth Sefyllfaol Gofod (SSA) – Ysgoloriaeth MRes

  Ymgyrch Ymwybyddiaeth Sefyllfaol Gofod (SSA) Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22431 Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a Dyddiad cau y Cais:30ain Ionawr 2022   MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a… Darllen mwy »

Datblygu darllenydd mwyhau isothermal dolen-gyfryngol (LAMP) wedi’i raglennu ar gyfer cymwysiadau biofeddygol – Ysgoloriaeth MRes

  Datblygu darllenydd mwyhau isothermal dolen-gyfryngol (LAMP) wedi’i raglennu ar gyfer cymwysiadau biofeddygol. Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22525 Cyflog Blynyddol: £11.8k p.a Dyddiad cau y Cais: 30ain Ionawr 2022   MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau… Darllen mwy »

Ymchwiliodd PhD Nyree a ariannwyd gan KESS i ymwybyddiaeth o lymffoedema mewn gofal sylfaenol ac effeithiolrwydd dyfeisiau cywasgu niwmatig ysbeidiol (IPC), dyfais gofal cartref gyda’r nod o leihau effeithiau lymffoedema.

Mae lymffoedema yn gyflwr cronig sy’n achosi chwyddo heintus fel arfer yn y breichiau a’r coesau, ond gall effeithio ar unrhyw ran o’r corff.  Gall fod yn gyflwr sy’n anablu sy’n effeithio ar allu claf i weithredu o ddydd i ddydd a gall effeithio’n negyddol ar ansawdd ei fywyd gyda llawer yn dioddef problemau hunan-barch… Darllen mwy »

Marie O’Hanrahan, myfyriwr PhD KESS 2 o Brifysgol De Cymru yn ymddangos mewn digwyddiad ar-lein gan y Gymdeithas Seicoleg Caethiwed (SoAP)

Marie O'Hanrahan

Mae Marie O’Hanrahan, myfyriwr PhD KESS 2 o Brifysgol De Cymru, yn cael sylw ar ei phoster ymchwil gan Gymdeithas Seicoleg Caethiwed (SoAP), Adran 50 Cymdeithas Seicolegol America mewn digwyddiad Twitter ar-lein ar 18 Mawrth 2021. Gallwch ddilyn y digwyddiad ar-lein trwy chwilio am @apadivision50 a’r hashnod #CPA2021. Cyfwelwyd â Marie hefyd am ei chyfranogiad… Darllen mwy »