Tag: Prifysgol De Cymru

(English) The automated detection of potential bullying, grooming and indoctrination of youngsters in online educational settings (PhD Scholarship)

The automated detection of potential bullying, grooming and indoctrination of youngsters in online educational settings University of South Wales Project ID: 21083 Annual Stipend: circa £14 k p.a. Application Deadline: 23rd September 2018  PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This… Darllen mwy »

(English) The potential for using Natural Language Processing in the NHS Wales (MRes Scholarship)

The potential for using Natural Language Processing in the NHS Wales Project ID: 21082 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 23rd September 2018 Here is an exciting opportunity to develop and apply a technology that could significantly enhance the way some national health data is processed. This is a funded MRes, including a generous stipend… Darllen mwy »

(English) Assessing a link between ICT-intensity and measured productivity slow-down (MRes Scholarship)

Assessing a link between ICT-intensity and measured productivity slow-down. University of South Wales Project ID: 21100 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 25th November 2018 Here is an exciting opportunity to study a data analysis methodology which could lead to entirely new approaches in ICT and digital economy. This is a funded MRes, including… Darllen mwy »

(English) Digital Human Model for Postural Assessment (MRes Scholarship)

Digital Human Model for Postural Assessment University of South Wales Project ID: 21101 Annual Stipend: circa £11 k p.a. Application Deadline: 25 November 2018 Here is an exciting opportunity to study a digital human modeling which could lead to entirely new approaches in postural assessment and visualisation in rehabilitation engineering. This is a funded MRes, including… Darllen mwy »

(English) Hydrogen Amplification from Coke Oven Gas (COG) (PhD Scholarship)

Hydrogen Amplification from Coke Oven Gas (COG) University of South Wales Project ID: USW MAXI 20427 Annual Stipend: £14,340 Application Deadline: 23rd September 2018   This exciting PhD project is funded by the Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) programme and will be based in internationally renowned Sustainable Environment Research Centre (SERC) within the Faculty of Computing, Engineering and Science… Darllen mwy »

Gwobrau KESS 2 : Digwyddiad Blynyddol : 2018

Awards 2018

Ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf 2018, cynhaliwyd yr ail noson Gwobrau KESS 2, digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd ar gyfer cyfranogwyr y prosiect a ariennir gan ESF, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y noson yn cynnwys cystadleuaeth fyw o gyflwyniadau, pob un yn cystadlu am gyfle i ennill hyd at ddau wobr;… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

Galwad am bobl i gymryd rhan mewn prosiect sydd wedi cael cyllid drwy KESS 2 sy’n cyfuno gofal dementia â thechnoleg clyfar

Smart.Dementia.Wales

Mae Steve Williams, myfyriwr PhD KESS 2 ym Mhrifysgol De Cymru yn chwilio am bobl i ateb holiadur fel rhan o’r prosiect ymchwil Smart.Dementia.Wales. Gyda chefnogaeth Cronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy KESS 2, mae Smart.Dementia.Wales yn brosiect ymchwil sydd wedi cael ei ysgogi gan bosibilrwydd darparu cyfnod hirach o annibyniaeth ac ansawdd bywyd gwell i’r rheini sy’n byw… Darllen mwy »