Tag: UWTSD

Islamic Approaches to Mental Health Treatment and Prevention- PhD Scholarship

  Applications are invited for a PhD studentship funded by the Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS 2 East ) scheme intended to January 2020. The project will be based in the Faculty of Humanities and Performing Arts, University of Wales Trinity Saint David (Lampeter Campus) in collaboration with the Muslim Council of Wales. Duration: 3… Darllen mwy »

Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru- Ysgoloriaeth PhD

  Ysgoloriaeth PhD: Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan y cynllun i ddechrau Chwefror 202. Lleolir y prosiect yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru Hyd: 3 blynedd Cyllid: Ffioedd y… Darllen mwy »

Ysgoloriaeth PhD: Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan y cynllun i ddechrau Chwefror 2020. Lleolir y prosiect yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gydag Graffeg Cyf. Hyd: 3 blynedd Cyllid: Ffioedd y DU/UE ynghyd â grant blynyddol yn cychwyn ar £14,628 Rhanbarthau: Undeb Ewropeaidd, Y Deyrnas Unedig Manylion y… Darllen mwy »

Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT-PhD Scholarship

PhD Studentship – Artificial Intelligence Methods – Automated Defect Recognition of Ultrasonic Data in NDT Funding Amount: UK/EU tuition fees plus competitive stipend Regions: EU (Non UK), UK Duration: 3 years Application deadline: 4th October 2019 Project Details: The School of Engineering at the University of Wales Trinity St David and TWI Ltd are seeking… Darllen mwy »

Contemplation, Mental Wellness and Christian Faith-Communities (PhD Scholarship)

                Contemplation, Mental Wellness and Christian Faith-Communities (PhD Scholarship) Applications are invited for a PhD studentship funded by the Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS 2 East ) scheme intended to start 1st February 2020. The project will be based in the Faculty of Humanities and Performing Arts, University… Darllen mwy »

Gwobrau KESS 2 : Digwyddiad Blynyddol : 2018

Awards 2018

Ar ddydd Iau, 26 Gorffennaf 2018, cynhaliwyd yr ail noson Gwobrau KESS 2, digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd ar gyfer cyfranogwyr y prosiect a ariennir gan ESF, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y noson yn cynnwys cystadleuaeth fyw o gyflwyniadau, pob un yn cystadlu am gyfle i ennill hyd at ddau wobr;… Darllen mwy »

Cyfranogwyr KESS 2 yn dathlu Diwrnod Ewrop 2018 (Map Rhyngweithiol)

Dydd Mercher, 9 Mai 2018, fe ddathlodd cyfranogwyr KESS 2 Diwrnod Ewrop trwy fynd â’r cyfryngau cymdeithasol i rannu’r buddion y mae arian yr UE yn eu darparu ar gyfer eu hastudiaeth lefel ddoethuriaeth yng Nghymru. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae KESS 2 yn hwyluso prosiectau ymchwil cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau ledled Cymru ac… Darllen mwy »

Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd… Darllen mwy »