Cysylltiadau

 

Sefydliad Academaidd

Enw’r Cyswllt

Rhif Ffôn ag Ebost

Prifysgol Bangor : Partner Arweiniol Penny Dowdney
Rheolwr KESS 2 Cymru
01248 38 2266
p.j.dowdney@bangor.ac.uk
Prifysgol Bangor : Partner Arweiniol Ymholiadau Cyffredinol
KESS 2 Canolog ym Mangor
kess2@bangor.ac.uk
Prifysgol Aberystwyth Linda Cook
Swyddog Prosiect KESS 2
01970 621879
fic9@aber.ac.uk
Prifysgol Caerdydd Carys Dineen
Swyddog Cydymffurfio a Cyllid KESS 2
02920 879439
DineenC2@cardiff.ac.uk
Prifysgol Metropolitan Caerdydd Rae DePaul
Rheolwr Prosiect KESS 2
02920 416 441
rdepaul@cardiffmet.ac.uk
Prifysgol Abertawe Jane Kelly/Jane Phipps
Cydlynyddwyr Prosiect KESS 2
01792 513565 / 01792 513729
KESSstudentenquiries@swansea.ac.uk
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD) Nicola Powell
Gweinyddwr KESS 2
01792 481199
Nicola.powell@uwtsd.ac.uk
Prifysgol De Cymru (USW) Clare Naylor
Rheolwr Rhaglen USW KESS 2
01443 482578
kess@southwales.ac.uk

Cwrdd â thîm canolog KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor! Gweler proffiliau staff