KESS 2 ar gyfer Busnes

Beth yw KESS 2?

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd i ymgymryd â phrosiectau ymchwil sy’n cwrdd ag anghenion busnes gweithredol neu anghenion ei sector.  Prosiect cydweithredol yw KESS 2 sy’n cael ei gefnogi gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae pob prifysgol yng Nghymru yn cymryd rhan, ac maen nhw’n cael eu harwain gan Brifysgol Bangor.

Mae prosiectau KESS 2 yn rhai unigryw sydd wedi cael eu teilwra i ddarparu ymchwil cyffrous ac arloesol tra’n cwrdd ag anghenion busnes gweithredol neu anghenion ei sector. Mae’n rhaid i ymchwil sydd cael ei wneud drwy brosiect KESS 2 gydweddu ag un o bedwar Maes Her Fawr Llywodraeth Cymru sef:

  • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
  • Uwch Beirianneg a Deunyddiau
  • Carbon Isel, Ynni ac Amgylchedd
  • TGCh a’r Economi Ddigidol

Ffeithiau ac Ystadegau ynglŷn â KESS 2: Cliciwch yma er mwyn cael darllen mwy


“Mae KESS yn rhoi mynediad i ni at bobl ac adnoddau na fyddem fel arfer yn cael mynediad atynt. Byddem yn bendant yn gweithio gyda KESS eto. Rydym wedi cael dau fyfyriwr PhD da iawn sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r busnes. Yn sicr, rydym wedi dysgu llawer drwy weithio gyda nhw, ac rydym yn gobeithio eu bod nhw wedi dysgu llawer drwy weithio gyda ni hefyd.“

Ian Cameron, Micropharm
Sector fferyllol


Pam dewis KESS 2?

  • Sicrhewch fod eich sefydliad yn llais awdurdodol ac yn arwain y farchnad yn eich sector.
  • Cyfle i brofi haeriadau, canfyddiadau a phrofiadau ynghylch eich cynnyrch, eich gwasanaeth neu eich brand.
  • Darn o ymchwil y gallwch helpu i’w lywio, gyda chefnogaeth academydd, i gyd-fynd ag anghenion eich cwmni.
  • Cost isel iawn i gymryd rhan, o’i gymharu â’r elw posibl y gallai eich prosiect ei greu.

Cwestiynau a ofynnir yn aml