Mae KESS 2 a KESS 2 East yn darparu cyfleoedd PhD a Meistr Ymchwil a ariennir ar y cyd ledled Cymru tan Rhagfyr 2023. Cefnogir y ddwy raglen gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys holl brifysgolion Cymru, dan arweiniad Prifysgol Bangor. Mae prosiectau ymchwil KESS 2 wedi’u teilwra’n benodol i faes o ddiddordeb i bartner cwmni, gan gyfuno ymchwil a datblygu â chymhwysiad byd go iawn o ddechrau prosiect. Yn dilyn rhaglen cyntaf KESS, a oedd yn rhedeg rhwng 2009 a 2014, bydd KESS 2 a KESS 2 Dwyrain yn darparu dros 645 o ysgoloriaethau yn ystod eu cyfnod gweithredol.

Sut brofiad yw bod yn ymchwilydd ôl-raddedig KESS 2?

O’r cysylltiadau busnes gwerthfawr i’r cydweithio dan sylw, mae ysgoloriaethau KESS 2 yn unigryw ac nid oes unrhyw ddau brosiect yr un fath. Mae ymchwil a ariannwyd gan KESS 2 wedi digwydd rhwng ymchwilwyr ôl-raddedig a phartneriaid cwmni ar draws gwahanol ddisgyblaethau academaidd a sectorau busnes. Yn ogystal ag integreiddio’r Wobr Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) i bob ysgoloriaeth, mae ymchwilwyr ôl-raddedig KESS 2 yn mynychu Ysgol Raddedigion breswyl lle gallant gymryd rhan mewn gweithdai a chwrdd ag ysgolheigion eraill y tu allan i’r amgylchedd ymchwil. Dysgwch fwy am brofiadau ein hymchwilwyr ôl-raddedig yn ein Hastudiaethau Achos.

Beth sy’n gwneud Ysgoloriaethau KESS 2 yn wahanol?

  • Mae’r rhaglen yn seiliedig ar gydweithio, rhywbeth sy’n gynyddol bwysig i lwyddiant busnesau mawr a bach.
  • Mae’r prosiect ymchwil yn benodol i faes o ddiddordeb i bartner y cwmni.
  • Mae partner y cwmni yn darparu cyd-destun byd go iawn, cymhwysiad a goruchwyliaeth ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig KESS 2 yn ogystal â mynediad i’w busnes am rywfaint o’r cyfnod astudio.
  • Mae pob prosiect yn integreiddio datblygiad personol gyda ein rhaglen hyfforddi sgiliau lefel uwch sy’n golygu bod ymchwilydd KESS 2 yn deall yn iawn sut i gymhwyso ei wybodaeth mewn cyd-destun busnes a menter.

Gwybodaeth bellach

Ydych chi’n ymchwilydd ôl-raddedig KESS 2 gweithgar sy’n chwilio am ragor o wybodaeth am eich cyfranogiad KESS 2? Ewch i’n tudalen Gwybodaeth a Chwestiynau Cyffredin (FAQs).

Clywch beth sydd gan ein Cyn-fyfyrwyr i’w ddweud!

Dr Christian Dunn