Categori: Newyddion

Coladu tystiolaeth gyfredol ar reoli poblogaeth rhywogaethau bywyd gwyllt : Owain Barton yn cyhoeddi ei bapur cyntaf yn PLoS ONE

A photograph of two fallow deer

Mae Owain Barton, ymgeisydd PhD KESS 2 o Brifysgol Bangor, wedi cyhoeddi ei bapur cyntaf yn y cyfnodolyn academaidd PLoS ONE (Ffactor Effaith 3.24). Mae Owain yn ymchwilio i’r ffactorau sy’n dylanwadu ar y defnydd o goetiroedd ar raddfa tirwedd gan hyddod brith ac fe’i cynhelir mewn cydweithrediad â Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helwriaeth a Bywyd Gwyllt… Darllen mwy »

Adam Williams yn ennill gwobr ‘Ymchwilio’r Enfys: Traethawd Ymchwil LGBTQ+ y Flwyddyn’

Yn ddiweddar, enillodd Adam Williams, cyfranogwr KESS 2 o Brifysgol Caerdydd, wobr ‘Ymchwilio i’r Enfys: Traethawd Ymchwil LGBTQ+ y Flwyddyn’ yn National Student Pride 2022. Dyma ddigwyddiad myfyrwyr LGBTQ+ mwyaf y DU, sydd wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr queer ar draws y DU. Mae’r wobr yn cydnabod ymchwilydd sy’n dangos angerdd dros ddod â… Darllen mwy »

“Mae cymryd amser i siarad â chleifion yn hanfodol ar gyfer eu gofal”

Erthygl wedi ei ail-bostio o: southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/newyddion-am-2022/mae-cymryd-amser-i-siarad-â-chleifion-yn-hanfodol-ar-gyfer-eu-gofal/ I nodi Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys (Dydd Iau 12 Mai) rydym yn siarad â rhai o’n graddedigion Nyrsio ysbrydoledig sy’n parhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu proffesiwn. Mae Hilary Dyer, nyrs iechyd meddwl a weithiodd ar wardiau acíwt am gyfnod byr yn ystod y pandemig COVID-19, yn astudio gradd Meistr trwy… Darllen mwy »

Diwrnod Aren y Byd 2022

Emma Jones sitting by her desk

Mae 10fed Mawrth 2022 yn Ddiwrnod Aren y Byd ac yma yn KESS 2 rydym am dynnu sylw at rywfaint o’r ymchwil sy’n ymwneud â’r arennau wedi ei ariannu gan yr ESF mewn partneriaeth ag Aren Cymru. Mae gan ymchwilwyr KESS 2, Emma Jones o Brifysgol Bangor a Lauren Jones o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, brosiectau… Darllen mwy »

Radar maint cerdyn credyd yn caniatáu monitro ymreolaethol cychod gwenyn

Ar 6 Mehefin 2021 cyflwynodd Nawaf Aldabashi, myfyriwr PhD KESS 2 o Brifysgol Bangor, ei ddyfais radar monitro gwenyn mêl arloesol yn Symposiwm Microdon Rhyngwladol IEEE, a gynhelir yn rhithwir o Atlanta yn yr Unol Daleithiau. Roedd y digwyddiad yn gyfuniad o bresenoldeb ar-lein ac wyneb yn wyneb a rhoddwyd cyfle i Nawaf arddangos o… Darllen mwy »

Er cof : Dr Adrian Mironas

Gyda thristwch mawr rydym yn rhannu’r newyddion am farwolaeth Cyn-fyfyriwr KESS 2, Dr Adrian Mironas, a fu farw ar y 24ain o Ionawr 2022. Hoffem gofio Adrian drwy gydnabod ei gyflawniadau a’i gyfraniadau drwy KESS 2 ag o fewn y gymdeithas academaidd broffesiynol ehangach. Roedd Adrian yn angerddol am ei ymchwil ac yn gyfoed gweithgar… Darllen mwy »

Helpu athletwyr anafedig i ddychwelyd i chwaraeon: Cyhoeddodd Holly Jones ei phapur cyntaf

Mae Holly Jones, ymchwilydd PhD KESS 2 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi cyhoeddi ei phapur cyntaf yn y Cyfnodolyn Sgandinafaidd Meddygaeth a Gwyddoniaeth mewn Chwaraeon (Ffactor Effaith 4.221) yn dilyn rhan gychwynnol ei phrosiect ymchwil. Mae prosiect cydweithredol Holly gyda phartner cwmni Dragons Rugby Wales yn canolbwyntio ar archwilio strategaethau symud coesau is gan ddefnyddio technoleg gwisgadwy. Mae… Darllen mwy »