Categori: Newyddion

‘Women in Science’ scholarship awarded to KESS 2 student at Bangor University

Bangor University

Congratulations to our very own KESS 2 student Kathryn Howard on being awarded one of three ‘Women in Science’ scholarships at Bangor University. Kathryn, 24, from St Austell, is studying for an MRes in the School of Electrical Engineering and is conducting research into microwave engineering. The scholarships were awarded to three outstanding female students… Darllen mwy »

KESS 2 yn cipio’r dwbl yng Ngwobrau Business Insider

Enillodd KESS 2, sy’n cael ei redeg gan Brifysgol Bangor ar ran y sector addysg uwch yng Nghymru, y Wobr Partneriaeth ac enillwyd y Wobr am Broses Newydd gan Dr Steffan Thomas o Brifysgol Bangor Recordiau Sain Cyf/Sain Records Ltd. Roedd hwn hefyd yn brosiect a gyflawnwyd trwy’r cynllun KESS blaenorol a Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

Project Seicoleg Bositif yn anelu at wella lles yn y gweithle a rhagolygon gwaith i unigolion yn Y Rhyl

Mewn byd lle mae’r rhan fwyaf ohonom yn treulio cyfran fawr o’n bywydau yn y gwaith, rydym angen creu awyrgylch sy’n meithrin cynhyrchiant, ysgogiad a chefnogaeth yno. Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael yr union dasg honno. Bydd Kate Isherwood, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Seicoleg, yn ymchwilio i ddefnyddio dulliau Seicoleg Bositif a Newid Ymddygiad yn y gweithle, a hynny dan oruchwyliaeth Yr Athro John Parkinson.

Prosiect arloesol Iachau Clwyfau Diabetig wedi ei ariannu gan KESS 2 yn ymddangos ar Newyddion y BBC ag ar wefan diabetes blaenllaw y DU/UE.

Mae prosiect PhD a ariennir gan KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gydnabod fel bod yn ‘arloesol’ wrth gael ei chynnwys mewn erthyglau ar wefan newyddion y BBC ac ar Diabetes.co.uk, y gymuned ar-lein fwyaf ar gyfer diabetes yn Ewrop. Wrth elwa o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy KESS 2, mae’r prosiect ymchwil… Darllen mwy »

Lansiad KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor gan Mark Drakeford AM

Lansiwyd Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS 2), prosiect £36m a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru, yn swyddogol ym Mhrifysgol Bangor gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AM ar 26 Gorffennaf, 2016.