Categori: Newyddion

Helpu athletwyr anafedig i ddychwelyd i chwaraeon: Cyhoeddodd Holly Jones ei phapur cyntaf

Mae Holly Jones, ymchwilydd PhD KESS 2 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi cyhoeddi ei phapur cyntaf yn y Cyfnodolyn Sgandinafaidd Meddygaeth a Gwyddoniaeth mewn Chwaraeon (Ffactor Effaith 4.221) yn dilyn rhan gychwynnol ei phrosiect ymchwil. Mae prosiect cydweithredol Holly gyda phartner cwmni Dragons Rugby Wales yn canolbwyntio ar archwilio strategaethau symud coesau is gan ddefnyddio technoleg gwisgadwy. Mae… Darllen mwy »

Cyfuno Modelu Hydrolegol a Dadansoddeg Weledol i gefnogi cynllunio a rheoli lliniaru llifogydd

Mae ymchwilwyr o Ysgolion y Gwyddorau Naturiol (SNS) a Chyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig (CSEE) ym Mhrifysgol Bangor, mewn cydweithrediad ag Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy (YGC),  wedi datblygu pecyn cymorth cefnogi penderfyniadau newydd, Pecyn Cymorth Newid Defnydd Tir SWAT + (LUCST),  i wella cynllunio a rheoli cynlluniau lliniaru llifogydd yn sir Gwynedd. Mae newid Gorchudd Tir Defnydd… Darllen mwy »

Cat Joniver ac Angelos Photiades yn cyhoeddi eu papur cyntaf ar y cyd yn y Cyfnodolyn Rhyngwladol Algal Research

  Mae dau o ymgeiswyr PhD KESS 2 Prifysgol Aberystwyth, Cat Joniver ac Angelos Photiades, wedi cyd-gyhoeddi eu papur cyntaf yn y Cyfnodolyn Rhyngwladol Algal Research (Ffactor Effaith 4.401). Mae gwaith ymchwil Cat ac Angelos yn canolbwyntio ar flwmiau (gwymon) macroalgaidd  sy’n peri niwsans ac mae’r erthygl yn plethu diddordebau ymchwil y ddau drwy edrych ar effeithiau… Darllen mwy »

Ail bapur wedi’i gyhoeddi gan Anastasia Atucha yn y cyfnodolyn Forests

Mae ymgeisydd PhD Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) Anastasia Atucha, o Brifysgol Bangor, wedi cyhoeddi ei hail bapur, map systematig o ddulliau ar gyfer mesur goddefgarwch rhew conwydd, mewn Rhifyn Arbennig o’r cyfnodolyn Forests. Mae ymchwil Anastasia yn canolbwyntio ar oddefgarwch rhew y sbriws Sitka conwydd (Picea sitchensis), sydd wedi cynnwys samplau ffenoteipio a… Darllen mwy »

Ymchwiliodd PhD Nyree a ariannwyd gan KESS i ymwybyddiaeth o lymffoedema mewn gofal sylfaenol ac effeithiolrwydd dyfeisiau cywasgu niwmatig ysbeidiol (IPC), dyfais gofal cartref gyda’r nod o leihau effeithiau lymffoedema.

Mae lymffoedema yn gyflwr cronig sy’n achosi chwyddo heintus fel arfer yn y breichiau a’r coesau, ond gall effeithio ar unrhyw ran o’r corff.  Gall fod yn gyflwr sy’n anablu sy’n effeithio ar allu claf i weithredu o ddydd i ddydd a gall effeithio’n negyddol ar ansawdd ei fywyd gyda llawer yn dioddef problemau hunan-barch… Darllen mwy »

Pa rôl y mae coedwigoedd yn ei chwarae ar gyfer rheoli llifogydd naturiol yn y DU?

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar, a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor ac Forest Research, yn adolygu’r wybodaeth gyfredol am rôl tiroedd coediog ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol yn y DU. Wedi’i gyhoeddi yn y cyfnodolyn WIREs Water (https://doi.org/10.1002/wat2.1541), mae’r adolygiad yn archwilio’r dystiolaeth bresennol ar y rôl y mae gwahanol fathau o orchudd coedwig… Darllen mwy »

Anastasia Atucha o Brifysgol Bangor yn cyhoeddi ei phapur cyntaf yn y cyfnodolyn ‘Forestry’

Mae ymgeisydd PhD KESS 2 o Brifysgol Bangor, Anastasia Atucha, wedi cyhoeddi ei phapur cyntaf yn y cyfnodolyn Forestry. Mae ymchwil Anastasia yn canolbwyntio ar astudio goddefgarwch rhew y sbriws Sitka (Picea sitchensis). Disgwylir i newid yn yr hinsawdd ostwng lefelau difrod rhew y rhywogaeth goed masnachol bwysig sbriws Sitka ym Mhrydain, oherwydd bod sbriws… Darllen mwy »

Michael Ridgill yn cyhoeddi ei bapur cyntaf yn y Cyfnodolyn Rhyngwladol Renewable Energy (Factor Effaith 6.274)

Mae ymgeisydd PhD KESS 2 Michael Ridgill, o Brifysgol Bangor, wedi cyhoeddi ei bapur cyntaf yn y Cyfnodolyn Rhyngwladol Renewable Energy (Factor Effaith 6.274). Mae ymchwil Michael yn canolbwyntio ar drosi ynni hydrokinetig ac mae’r erthygl yn disgrifio’r iteriad cyntaf o ddull sy’n datblygu ar gyfer asesu potensial yr adnodd hwn yn afonydd y byd…. Darllen mwy »