Digwyddiad Arddangos KESS 2 ym Mhrifysgol De Cymru

Ar 8fed Chwefror 2023, cynhaliodd tîm KESS 2 yn USW ddigwyddiad arddangos a roddodd gyfle i ymchwilwyr gyflwyno eu gwaith a ariennir gan ESF a rhannu eu taith KESS 2 unigol.

Amlygodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gynadledda USW ar Gampws Treforest, Pontypridd, gyflawniadau cyfranogwyr KESS 2 a rhoi trosolwg o lwyddiant rhaglen KESS 2.

Yn siarad yn y digwyddiad roedd Dr Lucy Fishleigh, Sophie Bradbury, Sarah Gill, Alessia Evans, Shannan Southwood-Samuel a Joe Goldsworthy.

Dywedodd Clare Naylor, Rheolwr Prosiect KESS 2 yn USW,

“Mae KESS 2 wedi galluogi cyfranogwyr i ennill eu cymwysterau ymchwil ôl -raddedig wrth gymryd rhan mewn ymchwil arloesol ac effeithiol gan sefydlu cysylltiadau gwerthfawr â chwmnïau partner a sefydliadau y tu allan i’r amgylchedd academaidd.”

Cyhoeddiadau:

Dr Lucy Fishleigh, Cyd-awdur: User Perceptions of Powered Wheelchair Features · Volume 1, Issue 2 (apaopen.org)

Joe Goldsworthy, Cyd-awdur: Inorganics | Free Full-Text | Adding to the Family of Copper Complexes Featuring Borohydride Ligands Based on 2-Mercaptopyridyl Units (mdpi.com)