Tag: Prifysgol De Cymru

Ymgyrch Ymwybyddiaeth Sefyllfaol Gofod (SSA) – Ysgoloriaeth MRes

  Ymgyrch Ymwybyddiaeth Sefyllfaol Gofod (SSA) Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22431 Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a Dyddiad cau y Cais: hanner nos, dydd Llun 29 Awst 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded… Darllen mwy »

ROEDWASTAD – Ysgoloriaeth MRes

  Teitl y Prosiect: ROEDWASTAD Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22320 Cyflog Blynyddol: £11.8k y flwyddyn Dyddiad cau y Cais: Hanner nos, dydd Llun 29 Awst 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded… Darllen mwy »

Defnyddio Gamification Ac AI Techniques I Gynnig Gweithgareddau Byw Iach I Blant Gydag Anabledd – Ysgoloriaeth MRes

  DEFNYDDIO GAMIFICATION AC AI TECHNIQUES I GYNNIG GWEITHGAREDDAU BYW IACH I BLANT GYDAG ANABLEDD Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22388 Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a Dyddiad cau y Cais: hanner nos, dydd Llun 29 Awst 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o… Darllen mwy »

Datblygu darllenydd mwyhau isothermal dolen-gyfryngol (LAMP) wedi’i raglennu ar gyfer cymwysiadau biofeddygol – Ysgoloriaeth MRes

  Datblygu darllenydd mwyhau isothermal dolen-gyfryngol (LAMP) wedi’i raglennu ar gyfer cymwysiadau biofeddygol. Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru ID y Prosiect: 22525 Cyflog Blynyddol: £11.8k p.a Dyddiad cau y Cais: hanner nos, dydd Llun 29 Awst 2022 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon… Darllen mwy »

“Mae cymryd amser i siarad â chleifion yn hanfodol ar gyfer eu gofal”

Erthygl wedi ei ail-bostio o: southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/newyddion-am-2022/mae-cymryd-amser-i-siarad-â-chleifion-yn-hanfodol-ar-gyfer-eu-gofal/ I nodi Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys (Dydd Iau 12 Mai) rydym yn siarad â rhai o’n graddedigion Nyrsio ysbrydoledig sy’n parhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu proffesiwn. Mae Hilary Dyer, nyrs iechyd meddwl a weithiodd ar wardiau acíwt am gyfnod byr yn ystod y pandemig COVID-19, yn astudio gradd Meistr trwy… Darllen mwy »

Ymchwiliodd PhD Nyree a ariannwyd gan KESS i ymwybyddiaeth o lymffoedema mewn gofal sylfaenol ac effeithiolrwydd dyfeisiau cywasgu niwmatig ysbeidiol (IPC), dyfais gofal cartref gyda’r nod o leihau effeithiau lymffoedema.

Mae lymffoedema yn gyflwr cronig sy’n achosi chwyddo heintus fel arfer yn y breichiau a’r coesau, ond gall effeithio ar unrhyw ran o’r corff.  Gall fod yn gyflwr sy’n anablu sy’n effeithio ar allu claf i weithredu o ddydd i ddydd a gall effeithio’n negyddol ar ansawdd ei fywyd gyda llawer yn dioddef problemau hunan-barch… Darllen mwy »

Marie O’Hanrahan, myfyriwr PhD KESS 2 o Brifysgol De Cymru yn ymddangos mewn digwyddiad ar-lein gan y Gymdeithas Seicoleg Caethiwed (SoAP)

Marie O'Hanrahan

Mae Marie O’Hanrahan, myfyriwr PhD KESS 2 o Brifysgol De Cymru, yn cael sylw ar ei phoster ymchwil gan Gymdeithas Seicoleg Caethiwed (SoAP), Adran 50 Cymdeithas Seicolegol America mewn digwyddiad Twitter ar-lein ar 18 Mawrth 2021. Gallwch ddilyn y digwyddiad ar-lein trwy chwilio am @apadivision50 a’r hashnod #CPA2021. Cyfwelwyd â Marie hefyd am ei chyfranogiad… Darllen mwy »

Croniclau Covid (Fideo): Robin Andrews o Brifysgol De Cymru yn rhannu ei phrofiadau o ymchwilio yn ystod y cyfnod clo

Robin Andrews

 Cyfres o storiau gan gyfranogwyr KESS 2 yw Croniclau Covid, wedi eu derbyn mewn ymateb i’r pandemig Covid-19. Dyma ymateb fideo gan Robin Andrews o Brifysgol De Cymru. Mae is-deitlau ar gael yn y Gymraeg drwy’r gosodiadau fideo. Gallwch ddarllen y trawsgrifiad fideo isod: Cyflwyniad Fy enw i yw Robin Andrews ac rwy’n fyfyriwr PhD… Darllen mwy »