Adroddiad Blynyddol y Ganolfan Biogyfansoddion yn amlygu ymchwilwyr KESS 2 Bangor

Mae gan y Ganolfan Biogyfansoddion dri ymchwilydd KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor. Darllenwch fwy am ddau o’n cyfranogwyr y sonnir amdanynt yn yr Adroddiad Blynyddol isod.

“Mae Carlo, Jenny a Josh yn ychwanegiad gwych i’r gymuned ymchwil yma yn y Ganolfan.” meddai Dr Morwenna Spear, un o’u goruchwylwyr. “Mae rhaglen KESS 2 yn ffordd wych o ymgysylltu â chwmnïau Cymreig a helpu i gyfnewid syniadau a thechnegau ymchwil i helpu i ddatrys eu problemau penodol”.

“Ar y cyfleoedd PhD a Meistr Ymchwil a ariennir gan KESS 2 rydym wedi gallu cynnig cymorth Ymchwil Ôl-raddedig wedi’i ddylunio a’i ddarparu mewn cydweithrediad â phartner cwmni, i ddiwallu angen cwmni a nodwyd,” meddai Penny Dowdney, Rheolwr KESS 2 Cymru. “Mae’r math hwn o brosiect ymchwil a ariennir yn cyd-fynd yn berffaith â’r Ganolfan Biogyfansoddion (BC). Dros y blynyddoedd rydym wedi ariannu llawer o brosiectau ymchwil cydweithredol gyda BC trwy KESS 2 ac rydym yn gobeithio parhau i gydweithio.”

Carlo Kupfernagel

Carlo Kupfernagel yn Cyflwyno yn Rhwydwaith Gogledd Ewrop ar gyfer Gwyddor Pren a Pheirianneg

Mae Carlo Kupfernagel yn nhrydedd flwyddyn ei PhD yn astudio addasiad cemegol pren gyda resin thermosetio pwysau moleciwlaidd isel. Mae’r driniaeth yn gwneud coed planhigfeydd gradd isel yn sefydlog o ran dimensiynau ac yn rhoi’r gallu i wrthsefyll pren sy’n dinistrio ffyngau a phryfed.

Mae Carlo yn astudio effaith gwahanol rywogaethau pren a gwahanol amodau prosesu yn y driniaeth hon. Mae’r prosiect wedi caniatáu iddo weithio gyda detholiad eang o ddulliau sy’n amrywio o ficrosgopeg i nodweddion thermoddadansoddol fel calorimetreg sganio deinamig (DSC).

Mae Carlo wedi cyflwyno ei waith mewn sawl cynhadledd genedlaethol a rhyngwladol gan ennill gwobr am y cyflwyniad myfyriwr gorau yn un ohonynt. Hyd yn hyn, mae wedi cyhoeddi un papur newyddiadurol ac wedi cyflwyno un arall. “Rwy’n mwynhau gweithio gyda fy ngoruchwylwyr a’m cyd-fyfyrwyr yma yn y Ganolfan Biogyfansoddion yn fawr iawn” meddai.

https://kess2.ac.uk/cy/case-studies/wood-modification/
https://kess2.ac.uk/cy/bangor-university-kess-2-researchercarlo-kupfernagel-wins-award-at-wse-2022/

Jenny Woods

Jenny yn rhoi cwyr gwenyn ar bapur

Graddiodd Jenny yn ddiweddar o Brifysgol Bangor gyda BSc mewn Cadwraeth Amgylcheddol ac ymunodd â’r Ganolfan Biogyfansoddion ym mis Gorffennaf 2022. Mae’n ymgymryd ag MScRes o dan KESS 2 Dwyrain, ac mae’n gweithio ar brosiect cydweithredol gyda Wipak, cwmni pecynnu wedi’i leoli yn y Trallwng.

Mae’r prosiect yn edrych ar ddod o hyd i haenau bio-seiliedig i’w rhoi ar becynnau papur yn lle’r polymerau synthetig a ddefnyddir ar hyn o bryd ac i leihau materion sy’n ymwneud â rhyddhau’r polymerau hyn yn ddamweiniol fel deunydd pacio i’r amgylchedd. Fel llawer yn y diwydiant pecynnu, mae Wipak yn ymdrechu i symud oddi wrth becynnu plastig tuag at ddeunyddiau papur cynaliadwy.

Ers ymuno â [Y Ganolfan Biogyfansoddion], mae Jenny wedi gallu creu datrysiad bio-seiliedig a gorchuddio sawl swbstrad papur gan ddefnyddio technoleg cotio’r Ganolfan. Mae Jenny yn edrych ymlaen at chwe mis nesaf y prosiect, gan weithio o fewn y Ganolfan Biogyfansoddion ac mae’n gyffrous i weld beth allai fod nesaf ar ôl cwblhau’r MScRes.

https://kess2.ac.uk/cy/case-studies/bio-based-coating-applications-onto-paper-based-packaging/

Am y testun gwreiddiol, gweler tudalen 23 yn yr Adroddiad Blynyddol: Mae Ysgoloriaethau KESS 2 yn mynd O Nerth i Nerth.