Oriel : Digwyddiad Blynyddol 2019

<<< yn ol i’r Oriel

Lluniau’r Digwyddiad

Cyflwyniadau

Delweddau Ymchwil

Ar ddydd Mawrth, 10 Medi 2019, cynhaliwyd y drydydd Digwyddiad Blynyddol Gwobrau KESS 2 yn y Celtic Manor yng Nghaerleon, Casnewydd. Gyda cyflwyniadau 3 munud gan ein cyfranogion KESS 2 a KESS 2 Dwyrain, roedd y noson unwaith eto yn lwyfan i’r ymchwilwyr yma o ledled Cymru gystadlu am gyfle i ennill hyd at ddau wobr KESS 2; y Cyflwyniad Gorau a’r Wobr Cynaliadwyedd. Rhoddwyd trydydd wobr hefyd am gofnodion i’r Gystadleuaeth Delweddau Ymchwil, gyda’r panel beirniadu VIP yn penderfynu ar yr enillydd ymlaen llaw. Hoffwn estyn diolch arbennig i’r Athro Paul Harrison o Brifysgol De Cymru a gyflwynodd y gwobrau ar y noson. Darllen mwy…