Categori: Ysgoloriaethau Ar Gael

Cymhwyso mesuriadau drifft i ddilysu modelau gwasgariad môr silff – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd   Application of drifter measurements to validate models of shelf sea dispersal Bangor University, School of Ocean Sciences Project ID: BUK2E051 Annual Stipend: £11,937 Application Deadline: 5th August 2022 Applications are invited for this one-year fully-funded Masters by Research (MRes) at Bangor… Darllen mwy »

Deall proffil amgylcheddol gwlân Cymru ar gyfer cymwysiadau di-tecstilau – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Understanding the environment profile of Welsh wool for non-textile applications The BioComposites Centre, Bangor University Project ID: BUK2E083 Annual Stipend: £11,937 p.a. Application Deadline: 1st August 2022 This project will use life cycle assessment (LCA) to assess the environmental profile of processed British sheep’s wool…. Darllen mwy »

Nodweddu Wlân fel ffibr perfformiad uchel ar gyfer technolegau newydd – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Characterisation of Wool as a high-performance fibre for novel technologies The BioComposites Centre, Bangor University Project ID: BUK2E084 Annual Stipend: £11,937 p.a. Application Deadline: 1st August 2022 This project is part of a larger project with British Wool that addresses current barriers to… Darllen mwy »

Datblygu triniaethau ymbelydrol datblygedig wedi’u targedu ar gyfer canserau – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Development of advanced, targeted radioactive treatments for cancers Nuclear Futures Institute at Bangor University Project ID: BUK2E052 Annual Stipend: £11,937 p.a. Application Deadline: 22nd. July 2022 This project seeks to develop a new method in treating cancer by coupling nuclear medicine with Creo… Darllen mwy »

Asesu i ba raddau mae’r maint o brotein a geir mewn maidd caws a gynhyrchir gan wneuthurwyr caws Cymru yn amrywio, gan ddefnyddio cyfuniad o gromatograffaeth hylif berfformiad-uchel – sbectromedreg màs a thechnegau imiwnolegol. – Ysgoloriaeth MRes

  Asesu i ba raddau mae’r maint o brotein a geir mewn maidd caws a gynhyrchir gan wneuthurwyr caws Cymru yn amrywio, gan ddefnyddio cyfuniad o gromatograffaeth hylif berfformiad-uchel – sbectromedreg màs a thechnegau imiwnolegol. Prifysgol Aberystwyth, Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ID y Prosiect: AUM70004 Tâl blynyddol: £11,937 Dyddiad cau ar gyfer… Darllen mwy »

Etifeddiaeth ffosfforws o gymhwyso biosolidau i dir – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Legacy phosphorus from biosolids application to land Location: Environment Centre Wales,  Bangor University Project ID: BUK2E080 Annual Stipend: £11,937 p.a. Application Deadline: 22 July 2022. Applications are invited for this one-year fully-funded Masters by Research (MRes) at Bangor University looking at sustainable phosphorus cycling… Darllen mwy »

Y potensial ar gyfer biosymbylyddion seiliedig ar amino-asid i gynyddu gwydnwch i straen anfiotig a ffrwythloni glaswellt yn gynaliadwy – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd The potential for amino-acid based biostimulants to increase resilience to abiotic stress and sustainably fertilize grass Location: Environment Centre Wales, Bangor University Project ID: BUK2E079 Annual Stipend: £11,937 p.a. Application Deadline: 22 July 2022. Applications are invited for this one-year fully-funded Masters by Research… Darllen mwy »

Datblygu a gwerthuso ymarferoldeb rhaglen i gefnogi rhieni i atal a lleihau seiber fwlio – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd Developing and evaluating the feasibility of a programme to support parents in preventing and reducing cyberbullying Location: Centre for Evidence Based Early Intervention, Bangor University Project ID: BUK2E062 Annual Stipend: £11,702 p.a. Application Deadline: 15th July 2022 The strongly evidenced KiVa school-based… Darllen mwy »

Gwerthuso hyfforddiant rhannu llyfrau deialogaidd ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd    Evaluating a dialogic book-sharing training for early years practitioners Centre for Evidence Based Early Intervention, Bangor University Project ID: BUK2E078 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 15th July 2022 Dialogic book-sharing is an interactive form of shared reading in which the adult follows the… Darllen mwy »

Gwerthuso’r ymyriad Llyfrau Gyda’n Gilydd a ddarperir drwy wasanaeth llyfrgell Aura Cymru – Ysgoloriaeth MRes

Ymddiheurwn, nid yw’r testun ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd    Evaluating the Books Together intervention delivered through the Aura Wales library service Centre for Evidence Based Early Intervention, Bangor University Project ID: BUK2E077 Annual Stipend: £11,702 Application Deadline: 15th July 2022 Growing numbers of children are entering school with additional learning needs,… Darllen mwy »