Croniclau Covid (Fideo) : Tasmia Tahsin o Brifysgol Abertawe yn siarad am ei phrofiadau ymchwilio yn ystod y cyfnod clo

Cyfres o storiau gan gyfranogwyr KESS 2 yw Croniclau Covid, wedi eu derbyn mewn ymateb i’r pandemig Covid-19. Dyma ymateb fideo gan Tasmia Tahsin (Prifysgol Abertawe). Mae is-deitlau ar gael yn y Gymraeg drwy’r gosodiadau fideo. Gallwch ddarllen y trawsgrifiad fideo isod:

Cyflwyniad

Fy enw i yw Tasmia, ac rydw i’n fyfyriwr PhD a ariennir gan KESS 2 ym Mhrifysgol Abertawe, sydd hefyd yn cydweithredu â Phrifysgol Caerdydd a phartner fy nghwmni yw Canolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru. Mae fy mhrosiect yn cynnwys deall bioleg signalau celloedd canser er mwyn datblygu therapi cyfuniad cyffuriau wedi’i deilwra i ladd celloedd canser yn ddetholus a lleihau’r gwenwyndra mewn celloedd iach.

A yw’r pandemig byd-eang wedi dod â chyfleoedd na fyddent fel arall wedi cyflwyno eu hunain?

Byddwn yn dweud ie, mae’r pandemig wedi tarfu ar fy nghynlluniau a ffocws gwreiddiol ond mae wedi bod yn gyfle i oedi’r gweithgaredd dwys o gaffael data arbrofol yn y labordy ac i ail-sianelu fy ymdrechion i ganolbwyntio ar adolygiad llenyddiaeth; hefyd yn dadansoddi’r data yr wyf eisoes wedi’i gael o fy arbrofion blaenorol.

Ar hyn o bryd, rwy’n cael fy hun mewn sefyllfa debyg o gael fy atal rhag gweithio yn y labordy gan fod fy mhartner cwmni yn cynnal treial brechlyn COVID-19 yn y cyfleuster; ac yn amlwg, byddaf yn defnyddio’r amser hwn yn effeithiol i gwblhau fy adolygiad ar gyfer y cyhoeddiad, perfformio dadansoddiad ar fy data sydd newydd ei gaffael a dechrau ysgrifennu fy nhraethawd ymchwil fel yr wyf wedi dysgu addasu.

A yw her Covid-19 wedi agor drysau ac wedi sbarduno ffyrdd newydd o weithio?

I fod yn onest, roedd peidio cymudo i’r gwaith a gweithio gartref yn fudd sylweddol o cyfnod clo, COVID-19. Gan fy mod i wedi fy lleoli oddi ar y campws yng Ngogledd Cymru, roedd hi ychydig yn gymhleth i mi gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi, cyfarfodydd a chyfathrebu wyneb yn wyneb ynghylch Cymru. Fodd bynnag, oherwydd y clo, maent i gyd wedi trawsnewid i’w fersiynau ar-lein, a ganiataodd imi ymgysylltu â’r gweithgareddau hyn mewn modd mwy effeithlon.

Yn benodol, y cyfarfodydd Zoom gyda fy ngoruchwylwyr, a oedd bob amser yn fy nghefnogi ac yn cadw mewn cysylltiad bob amser yn yr amser anodd hwn; Hoffwn roi ‘diolch’ mawr iddyn nhw.

Yn olaf, hoffwn orffen ar nodyn cadarnhaol trwy ddymuno dod â’r sefyllfa COVID-19 hon i ben ond hefyd mynegi fy ngobaith mai dychwelyd i ‘normal’ yw’r ‘normal newydd’, sy’n cynnwys y ffyrdd newydd gorau yr ydym wedi’u mabwysiadu am weithio yn ystod y cyfnod clo.


Mae KESS 2 yn awyddus i gasglu llawer mwy o straeon yn ymwneud ag ymchwil ôl-raddedig yn ystod y pandemig. Os ydych chi’n gyfranogwr KESS 2 ac yr hoffech gyfrannu eich stori, e-bostiwch kess2@bangor.ac.uk i gael mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Gallwch ddilyn mwy o straeon Croniclau Covid yma: https://kess2.ac.uk/cy/category/news/covid-chronicles/