Dyfarnu MBE i bartneriaid cwmni KESS 2 hirsefydlog, a sefydlodd Halen Môn, yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Alison & David Lea-WilsonDyfarnwyd anrhydedd MBE i David ac Alison Lea-Wilson, sylfaenwyr y busnes Halen Môn yng ngogledd Cymru, yn rhestr anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2019 am eu gwaith yn cefnogi busnes a diwydiant yng Nghymru.

Mae Halen Môn yn gwmni halen môr artisan byd-enwog gyda statws Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO), sydd wedi ei leoli ar arfordir Ynys Môn. Maent yn un o’r partneriaid cwmni KESS 2 mwyaf hirsefydlog, ar ôl cydweithio’n llwyddiannus â Phrifysgol Bangor ar nifer o brosiectau ymchwil lefel doethur ers y rhaglen KESS gyntaf, a ddechreuodd yn 2009.

Mae David ac Alison yn parhau i chwarae rhan weithredol wrth gyfrannu at ymchwil yn y diwydiant yng Nghymru drwy eu cwmni Halen Môn, sydd â dau brosiect cemeg ar waith gyda Phrifysgol Bangor ar hyn o bryd. Mae’r bartneriaeth, sy’n cael ei hwyluso gan gyllid ESF drwy KESS 2, yn galluogi ymchwilwyr i weithio mewn sector busnes gweithredol, gan roi gwerth byd go iawn i’w hymchwil gwyddonol.

Halen Mon Sea SaltMae un prosiect o’r fath yn Halen Môn yn canolbwyntio ar eu cyfrifoldeb byd-eang i fod yn gwmni cynaliadwy drwy ddatblygu sgil-gynhyrchion newydd o wastraff ffatri. Mewn partneriaeth â’r Ysgol Cemeg ym Mangor, mae’r astudiaeth hon yn gweithio ar ddarparu archwiliad cemegol llawn o broses gweithgynhyrchu halen môr, a all wedyn helpu i leihau cynhyrchu gwastraff cyffredinol.

Un maes ymchwil arall y mae Halen Môn yn ei gefnogi yw gofal iechyd a phersonol, gan ymestyn eu diddordeb y tu hwnt i gynhyrchion bwyd artisan. Mae’r prosiect ymchwil penodol hwn yn cydweithio’n agos ag adran ENT Ysbyty Gwynedd i wella lles trwynol pobl drwy hwyluso’r gwaith o ddatblygu cynhyrchion halwynog yn seiliedig ar “foroedd glân”, gyda chwmpas ar gyfer defnydd meddygol yn y dyfodol.

“Mae David a minnau wrth ein bodd fod ein gwaith wedi cael ei gydnabod yn y modd hwn. Rydyn ni bob amser wedi manteisio’n llawn ar y rhwydweithiau sydd ar gael i ni drwy’r Brifysgol. Mae’r adran Cemeg a’i rhaglenni KESS 2 wedi bod yn allweddol o ran ein helpu ni i ddechrau ein busnes, gan ein gwneud ni’n fwy effeithlon a’n galluogi i ni arallgyfeirio” meddai Alison Lea-Wilson.

Gweler hefyd: http://kess2.ac.uk/cy/kess-2-company-partner-halen-mon-receive-the-queens-award-for-sustainable-development-accolade/


Cydnabyddiaethau’r Prosiect Ymchwil:

“Dadansoddiad manwl o gynhyrchu halen, crisialu a diogelu cynaliadwyedd yn Halen Môn”
Ysgol Cemeg, Prifysgol Bangor.
Charlotte Booth, Dr Leigh Jones, Dr Vera Fitzsimmons-Thoss a Halen Môn.

“Proffilio elfennau mewn mwcws trwynol dynol arferol a phatholegol.”
Ysgol Gwyddorau Naturiol (Cemeg), Prifysgol Bangor.
Eluned Hudson, Dr Loretta M. Murphy, Mr David Hill (ENT Ysbyty Gwynedd) a Halen Môn.