Lucia Watts yn cymryd rhan yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Ecolegol Prydain

Gwahoddwyd myfyriwr PhD KESS 2, Lucia Watts o Brifysgol Bangor, i gymryd rhan yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Ecolegol Prydain ar 14eg – 18fed Rhagfyr a gynhaliwyd ar-lein. Teitl prosiect Lucia, sydd wedi ei bartneru gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yw “Bregusrwydd ac addasu hinsawdd ar raddfeydd lluosog” ac mae ei hymchwil yn ymchwilio i effeithiau tebygol posibl newid yn yr hinsawdd ar eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gan ganolbwyntio gyda thri safle astudiaeth achos. Mae ei sgwrs cyflym, a recordiwyd mewn Saesneg ar gyfer y gynhadledd, ymhlith 700 o bosteri a sgyrsiau ar-alw a gyflwynwyd a gellir eu gweld yn y fideo isod.

Cafodd poster Lucia ei gynnwys hefyd yng nghyfrif Twitter Ecoleg Swyddogaethol ac mae’n dangos rhai canlyniadau sy’n archwilio a yw’n debygol y bydd gofod hinsawdd addas i adar yn ucheldiroedd Cymru o dan yr amgylchiadau newid hinsawdd presennol.

Lucia Watts BES Poster

© Lucia Watts 2020

 

I gael mwy o wybodaeth am Gyfarfod Blynyddol Cymdeithas Ecolegol Prydain: Gŵyl Ecoleg, ewch i https://www.britishecologicalsociety.org/events/festival-of-ecology/ neu chwiliwch #BES2020 ar Twitter.